Jouko Jääskeläinen varauksellinen ”karsittujen” hallitusohjelmien suhteen

10.1.2015 klo 12:20 Uutiset

Valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston työryhmän loppuraportti peräänkuuluttaa yleispiirteisempiä, vain pariin keskeiseen tavoitteeseen sidottuja hallitusohjelmia. Jouko Jääskeläinen pitää tavoitetta periaatteessa toteutuskelpoisena, mutta varauksin.

Hallituksen nelivuotista työrupeamaa tarkastellut työryhmä esittää jatkossa selkeää, vain kolmen tai enimmillään viiden keskeisen päätavoitteen nimeämistä hallitusohjelmaksi. Niiden pohjalta määräytyisivät myös ministerivastuut. Vasta hallituspohjan selvittyä voitaisiin sopia yksityiskohtaisemmasta toimintasuunnitelmasta. Se sanelisi myös keinot hallitusohjelmaan otettujen tavoitteiden konkreettiseen toteutukseen ja tapoihin niiden rahoittamiseksi.

– Ehdotus toimii siinä tapauksessa, että näistä muutamasta päätavoitteesta vallitsee hallituspaikkaa tavoittelevien puolueiden kesken yhteisymmärrys ja keskinäinen luottamus. Kuuden puolueen sixpack-hallituksen kohdallahan näin ei ollut, vantaalaiskansanedustaja Jääskeläinen sanoo.

Uskallan väittää, että jos hyvät ajat palaisivat, olisi suurilla puolueille houkutus nostaa esille omat tavoitteensa takaisin hallitusohjelmiin.

Ensi vaalien jälkeistä, tulevaa hallituskautta ajatellen Jääskeläinen sanoo voivansa periaatteessa kuvitella, että hallituspuolueiden yhteinen agenda rajautuisi harvoihin päätavoitteisiin.

– Näitä olisivat puolustus, verotus ja hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden turvaaminen.

Niin pitkään kuin sekä oma kansallinen että maailmantalouden ja -politiikan epävarma ja vaikeasti ennustettava tilanne pysyy ennallaan, puoluerajat ylittävä tahtotila yhteistoimintaan on Jääskeläisen mukaan olemassa.

– Oman kansanedustajan kokemukseni pohjalta uskallan silti väittää, että jos hyvät ajat palaisivat, olisi suurilla puolueille houkutus nostaa esille omat tavoitteensa takaisin hallitusohjelmiin, Jääskeläinen sanoo.

– Meille ongelmallisimmat ovat eettiset kysymykset, joissa rajat pitää tietää etukäteen.

Ylös