Päivi Räsänen: Internetin terrorismisisältöön puututtava tehokkaammin

15.3.2015 klo 08:00 Politiikka

EU:n oikeus- ja sisäasiain ministerineuvostossa puhunut sisäministeri Räsänen painotti tehokkaampaa puuttumista internetin ja sosiaalisen median terrorismia ja ääriväkivaltaa lietsovaan sisältöön.

 Räsänen painotti puheenvuorossaan viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Hän totesi suhtautuvansa myönteisesti Euroopan poliisiviraston eli Europolin ”Check the Web”-toiminnon kehittämiseen siten, että se voidaan aloittaa ensi heinäkuusta lähtien.

Europolin ”Check the Web” on tietokanta, jolla torjutaan ääriliikkeiden internetissä lietsomaa väkivaltaa ja propagandaa.

Suomi on jäsenenä ”Check the Web”-tietokannassa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoja internetissä leviävästä globaalista islamilaisesta terrorismista. Yhteinen tietokanta säästää myös yksittäisten jäsenmaiden rajallisia käännösresursseja jihadistisen materiaalin osalta.

Tietokantaan kerätään lisäksi tietoja islamilaisen terrorismin propagandasta ja tunnistetuista jakelukanavista, kuten terroristiryhmittymien omista mediajärjestöistä.

–Tämän toiminnon kehittäminen tuo lisäarvoa, kun terrorismia ja väkivaltaista ekstremismiä edistävästä aineistosta tehtävät ilmoitukset yhdistetään, Räsänen sanoi.

Ministeri Räsäsen mukaan EU-virastoihin luotuja keinoja terrorismin torjunnassa on hyödynnettävä täysmääräisesti.

–Suomi toimii tällä tavoin, käyttämällä aktiivisesti muunmuassa Europolin terrorismin torjuntaa koskevaa keinovalikoimaa, totesi Räsänen.

 

 

 

 

 

 

Ylös