Tupakkaveron korotus etenee-Kristillisdemokraatit korottaisivat veroa nopeutetusti

24.11.2015 klo 07:51 Politiikka Samuli Rissanen

Valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt hallituksen tupakkaveroon ehdottamat korotukset, jotka tulevat asteittain voimaan vuosina 2016 ja 2017. Kristillisdemokraatit korottaisivat tupakkaveroa nopeutetussa aikataulussa.

Ensimmäinen korotus tulee voimaan ensi vuoden alusta, seuraavat puolen vuoden välein ja viimeinen 1.7.2017. Vuosia 2018 ja 2019 koskeva esitys on tarkoitus antaa erikseen myöhemmin.

Kristillisdemokraatit arvioivat, että mikäli viimeistä korotusta aikaistettaisiin, saataisiin lisätuloja valtiolle noin 70 miljoonaa euroa.

Korotusten arvioidaan menevän suoraan hintoihin ja nostavan esimerkiksi savukkeiden hintaa yhteensä noin 1,12 – 1,14 euroa askilta ja irtotupakan hintaa noin 1,04 euroa 30 g:n pussilta.

Koska tupakkaveroa on korotettu viime vuosina useaan otteeseen, valiokunta pitää tärkeänä, että esityksen vaikutuksia matkustajatuontiin ja laittomiin markkinoihin seurataan aktiivisesti. Lisäksi pitää huolehtia siitä, että Tullin valvontaresurssit ovat riittävät.

Kristillisdemokraatit korottaisivat tupakkaveroa omassa vaihtoehtobudjetissaan hallitusta nopeammalla aikataululla.

Kristillisdemokraatit arvioivat, että mikäli viimeistä korotusta aikaistettaisiin, saataisiin lisätuloja valtiolle noin 70 miljoonaa euroa.

Hallitus on laskenut, että tupakan verotuksesta saataisiin lisätuottoa 270 miljoonaa vuonna 2019.

Ylös