”Sosiaaliseen markkinatalouteen kuuluu vähäosaisista huolehtiminen”

25.11.2015 klo 07:05 Politiikka KD Lehti

– Taloustalkoissa on muistettava sosiaalinen oikeudenmukaisuus, huomautti kansanedustaja Antero Laukkanen Kristillisdemokraattien ryhmäpuheessa eduskunnassa.

Kansanedustaja Antero Laukkasen mukaan Kristillisdemokraatit jakavat hallituksen tavoitteet velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi ja julkisen talouden tervehdyttämiseksi.

– Mutta samalla KD haluaa luoda toivoa paremmasta tulevaisuudesta ja pitää kiinni sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

– Tarvitsemme tehokkaita toimia, joilla katkaistaan negatiivinen kierre ja luodaan uusia edellytyksiä kasvulle, Laukkanen toteaa.

Laukkanen muistutti, että kristillisdemokraattisen ideologian keskiössä on sosiaalinen markkinatalous, johon kuuluu vapaa yrittäjyys, markkinaehtoisuus, kasvun tukeminen – mutta samalla vähäosaisten tukeminen.

KD korjaisi hallituksen esityksistä erityisesti koulutukseen, tutkimukseen, työttömyyden hoitoon sekä perusturvaan tehtyjä heikennyksiä sekä pienituloisiin ja perheisiin kohdistuvia leikkauksia. Työttömyyden hoidossa puolue panostaisi kepin sijaan porkkanaan. KD esittää rakenteellista uudistusta ansiopäivärahaan, joka mahdollistaisi 100 viimeiseltä ansiosidonnaiselta päivältä maksettavan päivärahan käyttämisen palkkatukeen ja starttirahaan.

Kansanedustaja Antero Laukkanen piti kristillisdemokraattien ryhmäpuheen valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016–2019.

Ylös