Kristillisdemokraattien vaihtoehto sisältää liki miljardin suuruiset parannukset valtion budjettiin

27.10.2016 klo 13:32 Uutiset Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti sisältää liki miljardin parannukset, mutta ottaa hallitusta vähemmän velkaa ja huomioisi paremmin vähäosaiset.

Kristillisdemokraattisen vision mukaan 100-vuotias Suomi olisi terveempi, koulutetumpi ja kekseliäämpi. Suomalaiset pääsisivät paremmin töihin, olisivat auttavaisempia, rehellisempiä, lainkuuliaisempia ja itsenäisempiä.

– Jakaisimme taakkaa yhdessä ja tasaisemmin, KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman kertoo.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä julkaisi tänään oman vaihtoehtonsa Suomi 100–juhlavuoden budjetiksi. KD esittää tällä kertaa peräti 959,5 miljoonan euron parannuksia valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2017.

KD:n esitysten jälkeenkin kokonaisveroaste alenisi ensi vuonna

Ryhmä on huolissaan siitä, että hallitus näyttää luopuneen tavoitteesta taittaa velkaantumiskehitys. Kristillisdemokraattien vaihtoehdossa valtio ottaisikin 112 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin mitä hallitus esittää.

– Kun olemme vähemmän velkaisia, olemme itsenäisempiä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo.

Samalla Kristillisdemokraatit kuitenkin muistuttavat hallituksen päätösten inhimillisyysvajeesta.

Ryhmä esittää, että vanhusten hoitajamitoitusta ei heikennetä eikä kaikkein köyhimpien tukietuuksiin tehdä hallituksen esittämiä 0,85 prosentin leikkauksia.

Myös verokevennykset kohdistuisivat enemmän pientä työtuloa saaville ja solidaarisuusveron alarajan laskettaisiin KD:n vaihtoehdossa 70 000 euron vuosituloon.

Kristillisdemokraatit eivät myöskään kohdistaisi solidaarisuusveroon verovähennystä. Sen sijaan ryhmä korottaisi takuueläkettä ja peruuttaisi lääkekorvauksiin esitetyt leikkaukset.

Kristillisdemokraattien kansanedustajat esittelivät tänään syksyn suurtyötään, KD:n vaihtoehtoa valtion ensi vuoden budjetiksi. Kirjaseen mahtuu parannuksia miljardin euron edestä. – Hallitus saa vapaasti varastaa ideat, KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoi.

Kristillisdemokraattien kansanedustajat esittelivät tänään syksyn suurtyötään, KD:n vaihtoehtoa valtion ensi vuoden budjetiksi. Kirjaseen mahtuu parannuksia liki miljardin euron edestä. – Hallitus saa vapaasti varastaa ideat, KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman lupasi.

KD:n vaihtoehtobudjetissa esitetään myös ammatilliseen koulutukseen kohdistettujen säästöjen perumista. Osaamisen vahvistamiseen ja talouskasvuun panostettaisiin myös muun muassa lisäyksillä tutkimus, kehitys ja innovaatiotukiin sekä vientimarkkinointiin.

Lapsiperheitä KD muistaisi pienentämällä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja, perumalla lapsilisiin kohdistuvat leikkaukset sekä tuomalla uuden perheellisten opiskelijoiden 200 euron kuukausittaisen huoltajalisän jokaiselle lapsen huoltajana toimivalle opiskelijalle.

Varat esitettyihin lisäyksiin KD ottaisi lisätystä sokerista perittävästä sokeriverosta, joka yksistään tuottaisi valtion kassaan 300 miljoonan euron lisäyksen.

Lisätuloja Kristillisdemokraatit keräisivät myös muun muassa mietojen alkoholijuomien valmisteverosta, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennyksen puolittamisesta sekä tehottomaksi todettujen yritystukien ja yritysten verotukien vähentämisestä.

Yli 70 000 euron vuosittaisille pääomatuloille KD toisi uuden korkeamman 36% veroluokan. KD:n esitysten jälkeenkin kokonaisveroaste alenisi ensi vuonna.