Merkkivuosi muokkaa maaperää

25.2.2017 klo 13:44 Uutiset Esa Erävalo

Martti Luther naulasi teesinsä 31.10.1517 ja tuli aloittaneeksi reformaation. Siitä on 500 vuotta. Suomessa reformaation merkkivuoden viettäminen on hyvin ekumeenista.

Kansalaisvaltuuskunnassa on edustajia lähes kaikista kirkkokunnista ja jopa ay-liikkeestä ja puolueista.

– Ympäri maailmaa merkkivuotta on myös valmisteltu ekumeenisesti esimerkiksi katolilaisten ja anglikaanien kanssa, kertoo Kaisamari Hintikka.

Hintikka toimii Luterilaisen maailmanliiton (LML) ekumeenisten suhteiden apulaispääsihteerinä. Hän kertoo, että luterilais-katolista dialogia on käyty jo 50 vuotta ja kirkot ovat lähentyneet.

Yhteisessä julistuksessa vanhurskauttamisopista, vuodelta 1999, katolinen kirkko ja luterilaiset kirkot katsovat, että tästä reformaation keskeisestä kysymyksestä on nykytiedon valossa merkittävä yksimielisyys.

–  Reformoitujen kirkkojen kattojärjestö valmistautuu allekirjoittamaan julistuksen heinäkuussa. Myös anglikaanit ovat vahvistaneet asiakirjan sisällön, kiittää Hintikka.

Merkkivuosi on maailmanlaajuinen, reformaation perintö ei ole vain luterilaisia varten vaan ekumeeninen, ja tarvitsemme kaikki jatkuvaa reformaatiota.

LML:on kuuluu 145 jäsenkirkkoa, joista suurimmat ovat Etiopiassa, Tansaniassa, Ruotsissa ja Indonesiassa. Merkkivuoden valmistelut aloitettiin 2012 ja kirkkojen neuvotteluissa sovittiin periaatteet: merkkivuosi on maailmanlaajuinen, reformaation perintö ei ole vain luterilaisia varten vaan ekumeeninen, ja tarvitsemme kaikki jatkuvaa reformaatiota.

– Ei valmisteltu vain juhlavuotta vaan haettiin kestäviä ratkaisuja.

Kaisamari Hintikka iloitsee merkkivuoden avauksesta Lundissa ja Malmössä 31.10.2016.

– Paavi Franciscus ei ollut Ruotsissa vain vieraana, vaan isäntänä yhdessä LML:n johdon kanssa. Lundissa sitouduttiin viiteen ekumeeniseen toimintaohjeeseen ja uusiin tavoitteisiin. Tunnustettiin kaipuu yhteiseen ehtoolliseen. Ensimmäinen ratkaistava asia olisi pastoraalisesti saada yhteinen ehtoollinen niille perheille, joiden jäsenet kuuluvat sekä luterilaiseen että katolilaiseen kirkkoon, kertoo Hintikka.

LML:n maailmanpalvelu ja katolinen Caritas International allekirjoittivat  Lundissa aiesopimuksen humanitaarisesta yhteistyöstä.

– Kirkoilla on mahdollisuus toimia vastavoimana vastakkainasetteluun johtavalle ja pirstaloituvalle poliittiselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle.

LML:ssa Hintikka vastaa oppikeskusteluista ja johtaa teologian ja julkisen todistuksen osastoa. Hän pitää tärkeänä, että teologinen työskentely tapahtuu jäsenkirkkojen yhteistyönä, sillä nekään eivät ole kaikesta yksimielisiä.

– LML on sitoutunut edistämään naisten vihkimistä kirkon virkaan, mutta on jäsenkirkkoja, jotka eivät sitä vielä tee. On erilaisia näkemyksiä siitä, miten palvelutehtävä suhtautuu julistukseen ja onko oltava aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. On erilaisia käsityksiä perheestä ja seksuaalisuudesta.

Tärkeintä on luoda tiloja, joissa erilaiset teologiset lähestymistavat voivat keskustella toisiaan kunnioittaen.

– Tärkeintä on luoda tiloja, joissa erilaiset teologiset lähestymistavat voivat keskustella toisiaan kunnioittaen. Samoilla menetelmillä edetään yhteyden rakentamisessa luterilaisten kirkkojen kesken kuin ekumeniassakin, tiivistää Kaisamari Hintikka.

Kaisamari Hintikka on helsinkiläisen Käpylän seurakunnan kasvatti.

– Silmiä avasivat opinnot Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Opiskelu auttoi  ymmärtämään kristillisen kirkon moninaisuuden perinnettä. Vasta siellä oivalsin, ettemme voi kaikki kristityt kokoontua saman ehtoollisen ääreen.

Lopullinen avautuminen ekumenialle tapahtui, kun tiedekuntaopiskelijat järjestivät opintomatkan Geneven ekumeeniseen keskukseen.

–   Ajattelin sieltä lähtiessä, että tänne vielä joskus palaan.

Valmistuttuaan Hintikka jäi tutkijaksi ja väitteli teologian tohtoriksi vuonna 2000. Tutkijanakin hän vieraili Kirkkojen maailmanneuvoston arkistoissa Genevessä.

Kahdeksan vuotta vierähti Kirkon ulkoasiain osastolla, kunnes Euroopan kirkkojen konferenssi kutsui töihin Geneveen. Sieltä Hintikka siirtyi vuonna 2012 LML:n ekumeenisten suhteiden apulaispääsihteeriksi.