Päivi Räsäseltä vastaesitys alkoholilaiksi: Myös keskioluet Alkon hyllyille

16.9.2017 klo 08:51 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen mielestä kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla myytävien alkoholijuomien vahvuuden pitäisi olla Ruotsin mallin mukaan enintään 3,5 prosenttia.

Hallitus nostaa ruokakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla myytävien alkoholijuomien enimmäispitoisuutta 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Se tarkoittaa käytännössä vahvojen olueiden, lonkeroiden ja limuviinojen invaasiota vähittäismyyntiin.

Alkoholilain muutos aiheuttaisi jopa hallituksen teettämien arvioiden mukaan monia vahingollisia vaikutuksia muun muassa kansanterveyteen, sosiaali- ja perhesuhteisiin, lasten hyvinvointiin, talouteen sekä viranomaistoimintaan.

Alkoholin saatavuutta lisäävät lainsäädäntömuutokset ovat poikkeuksetta lisänneet alkoholin kokonaiskulutusta ja sen myötä myös haitallisia vaikutuksia ja kustannuksia

– Tämä ilmenee jo tehdyistä arvioista sekä alkoholiuudistusta koskevasta hallituksen esityksestä, jossa todetaan, että esitetty korostus tulisi lisäämään niin kokonaiskulutusta kuin alkoholista aiheutuvia useita haittavaikutuksia, myös alkoholikuolemia, uudistusta vastustava Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen sanoo.

Hän aikoo jättää asiasta vastaesityksen lakialoitteen muodossa ensi tiistaina, jolloin hallitus tuo oman esityksensä.

– Olen valmistellut lakiesityksen, jossa ehdotetaan, että luvanvaraisessa vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuus alennetaan 3,5 tilavuusprosenttiin.

– Muutoksella tuettaisiin alkoholilain tarkoitusta, joka on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, Räsänen perustelee.

Vastaava 3,5:n prosentin raja on käytössä Ruotsin ruokakaupoissa.

Räsänen muistuttaa, että jo nykyiselläänkin alkoholin liikakäyttö on yksi keskeisimmistä suomalaisen yhteiskunnan terveysuhista. Alkoholin saatavuutta lisäävät lainsäädäntömuutokset ovat poikkeuksetta lisänneet alkoholin kokonaiskulutusta ja sen myötä myös haitallisia vaikutuksia ja kustannuksia.

Mikäli Räsäsen esitys toteutuisi, alkoholin kokonaiskulutus vähenisi toimenpiteen seurauksena noin litran absoluuttisena alkoholina laskettuna 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti ja vastaavasti alkoholihaitat vähenisivät siten, että noin 350 alkoholin aiheuttamaa kuolemaa vältettäisiin vuosittain.

Räsäsen esitys noudattaa Lääkäriliiton näkemystä, jonka mukaan ruokakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla myytävien alkoholijuomien pitoisuusrajaa tulisi pikemminkin laskea nykyisestä 4,7 %:sta 3,5 %:iin, kuin nostaa nykyisestä rajasta.

MTV3:lle lakialoiteestaan kertonut Räsänen pitää suomalaista humalajuomisen kulttuuria syynä siihen, että alkoholi tuottaa Suomessa suhteessa enemmän ongelmia kuin Keski-Euroopassa.

– Se on meillä syvällä kulttuurissa. Historiassamme aina, kun saatavuus on parantunut tai verot keventyneet, humalajuominen on lisääntynyt. Ei olla sivistytty saatavuutta parantamalla, hän totesi Huomenta Suomen (15.9) haastattelussa.

Alkoholilain sisältö ratkaistaan eduskunnan käsittelyssä syksyn aikana.

Ylös