LP:n Poliisiyhdistys huolissaan raskaan liikenteen valvonnan romahtamisesta

4.3.2018 klo 14:17 Kotimaa KD Lehti

LP:n Poliisiyhdistys ry (LPY) on huolissaan raskaan liikenteen valvonnan romahtamisesta Liikkuvan poliisin vuonna 2013 tapahtuneen lakkauttamisen jälkeen.

LPY:n jäsenet työskentelevät valvonnan parissa ja havainnot ovat olleet hyvin yhteneväisiä: tosiasialliset mahdollisuudet pitkäkestoisen valvontatyön tekemiseen ovat merkittävästi heikentyneet sen jälkeen, kun liikennevalvonta siirrettiin valtakunnallisesta yksiköstä paikallispoliisin alaisuuteen. Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että organisaatiouudistuksen yhteydessä luvattiin säilyttää valvonnan taso.

Myös LP:n lakkauttamisen jälkeen perustettu LP:n perinneyhdistys kiinnitti joulukuussa 2017 huomiota valvonnan vähenemiseen ja teki asiaan liittyen esityksen sisäministeriöön. LPY korostaa, että huoli raskaan liikenteen valvonnan tason laskusta ei ole turha.

Osaavaa raskaan liikenteen valvojien verkkoa tarvitaan kaikkialla Suomessa liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi. Vain riittävä määrä raskaan liikenteen valvonnan osaajia voi torjua uhkia, jotka liittyvät esimerkiksi juuri harmaaseen talouteen tai vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

Vain riittävä määrä raskaan liikenteen valvonnan osaajia voi torjua uhkia, jotka liittyvät esimerkiksi juuri harmaaseen talouteen tai vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

LPY:n hallitus esittää, että huoli otetaan tosissaan ja päättäjät alkavat tehdä aidosti töitä asian ratkaisemiseksi. Annetut lupaukset pitää pystyä lunastamaan. Sitoutunut, motivoitunut ja osaava valvontahenkilöstö on ainoa keino säilyttää liikennevalvonnan ja erityisesti raskaan liikenteen valvonnan taso ja määrä luvatulla tasolla.

LP:n Poliisiyhdistys ry on Suomen Poliisijärjestöjen Liiton (SPJL) jäsenyhdistys.
Ylös