Päivi Räsänen: ”Eutanasia ei ole eettisesti oikein ja salliminen vie kaltevalle pinnalle kuten Hollannissa”

3.5.2018 klo 18:26 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen muistuttaa, että eutanasia on täysin vastoin lääkärin etiikkaa, joka perustuu elämän kunnioittamiseen. Eutanasian salliminen on vienyt kaltevalle pinnalle Hollannissa, jossa sitä sovelletaan myös lapsiin, dementikkoihin ja mielenterveysongelmista kärsiviin.

Eduskunnan suureen saliin päätynyt eutanasia-lakialoite on kirvoittanut edustajat laajaan eettiseen debattiin elämän kunniottamiseen ja toisaalta kärsimyksen lievittämiseen liittyvistä eettisistä periaatteista.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen muistuttaa, että lääkärin etiikka kieltää ihmisen surmaamisen ja lääkäriliitot Suomessa ja maailmalla ovatkin olleet eutanasian sallimista vastaan.

Eutanasiaa ei voi perustella kärsimyksen tai kivun poistamisella, sillä niiden lievittämiseen on olemassa tehokkaita keinoja. Räsänen muistuttaa, että kipu ei ole keskeinen ongelma saattohoidossa, vain hyvin pieni joukko kärsii sietämättömistä kivuista kuoleman edellä.

– Silloinkin käyttöön voidaan ottaa palliatiivinen sedaatio eli nukuttaminen, jossa potilaan tajunnan tilaa lasketaan viimeisinä päivinä jaksottaisesti tai yhtäjaksoisesti, Räsänen sanoo.

Räsänen muistuttaa, että eutanasian käyttö on edennyt kaltevalle pinnalle Alankomaissa, jossa sitä sovelletaan jopa lapsiin, dementikkoihin ja mielenterveyspotilaisiin.

Sen sijaan sietämättömäksi koetulle kärsimykselle on vaikea löytää pitävää määritelmää ja se helposti laajentaa eutanasian käyttöä. Räsänen muistuttaa, että eutanasian käyttö on edennyt kaltevalle pinnalle Alankomaissa, jossa sitä sovelletaan jopa lapsiin, dementikkoihin ja mielenterveyspotilaisiin.

Lääkärintyön kannalta eutanasia ei ole eettinen teko, sillä lääkärin tehtävä on puolustaa elämää. Hollannin eutanasialakia myötäilevä kansalaisaloite saattaisi lääkärin omantunnonvapauden Räsäsen mukaan vielä ongelmallisemmaksi Suomessa, sillä sen mukaan eutanasiasta kieltäytyvän lääkärin velvollisuus olisi kuitenkin ohjata potilas toiselle lääkärille.

Räsänen kiitti eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa eutanasia-aloitteen hylkäämistä esittävästä mietinnöstä. Hänen mukaansa linjaus on oikea ja rakentava, samoin kuin se, että valiokunta päätti perustaa asiantuntijaryhmän tutkimaan asiaa.

Räsänen toivoo asiantuntijaryhmän päätyvän saattohoidon kehittämiseen tähtäävän lain kannalle. Tällä hetkellä laki puuttuu ja saattohoidon taso ei ole kaikkialla sellaista kuin sen pitäisi olla.

Hänen mukaansa saattohoidossa olevia puutteilla ei voi kuitenkaan mitenkään perustella eutanasia. Räsänen pitää erikoisena, jos säädettäisiin eutanasian salliva laki, kun Suomessa ei ole saattohoitolakiakaan.

– Saattohoidon taso vaihtelee. Toivon, että asetettu työryhmä keskittyy siihen, että saadaan saattohoitolaki eutanasian sijaan, Räsänen toivoo.

Eduskunta käy parhaillaan debattikeskustelua eutanasiaa koskevaan kansalaisaloitteeseen liittyen.

Eutanasian sallimisesta todennäköisesti äänestetään eduskunnan suuressa salissa myöhemmin, sillä kokoomusedustaja Timo Heinonen jätti lausumaehdotuksen eutanasian sallivan lain säätämiseksi.

 

Ylös