Päivi Räsänen: ”Vanhusten piilotetut ongelmat pitää nostaa esiin”

4.4.2015 klo 18:51 Politiikka Kristiina Kunnas

– Meidän pitäisi saada lainsäädäntö samantapaiseksi vanhusten kohdalla kuin on lastensuojelussa. Jos epäillään, että vanhusta pahoinpidellään tai laiminlyödään, siitä pitäisi ilmoittaa sekä viranomaisille että poliisille, sanoo sisäministeri Päivi Räsänen.

Savon Sanomien haastattelussa tänään lauantaina Räsänen piti mahdollisena sitä, että väestön ikääntyessä vanhusten kaltoinkohtelu vain entisestään lisääntyy.

Surullisinta on se, että väkivaltaa kohtaava vanhus voi olla muistisairas.

– On tärkeää, että juuri tässä murrosvaiheessa ennaltaehkäisy otettaisiin vakavasti. Esimerkiksi ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat tosi tärkeitä, että kun tehdään palvelukartoitusta ikäihmiselle, niin huomioitaisiin ja kyseltäisiin myös nämä seikat, Räsänen toteaa Savon Sanomissa.

Räsänen myöntää huolensa mittakaavan suuruuden myös KD-verkkolehden haastattelussa.

– Tämä on näitä piilossa olevia ongelmia. On tosiasia, että lähes kolmannes ikääntyneistä naisista kertoo kohtaavansa väkivaltaa.

– Kymmenkunta yli 65-vuotiasta kuolee vuosittain väkivallan kohteena.

Monesti tilanne on klassinen perhetragedia: ikääntyneellä äidillä voi olla päihdeongelmainen poika, joka on äidilleen väkivaltainen.

– Nämä ovat usein perhepiirin häpeällisiä asioita, joista ei itse ilmoiteta minnekään. Näihin liittyy syyllisyyttä, häpeää ja pelkoa. Väkivallan kohde kärsii vaieten. Kierteeseen pitäisi puuttua ja rohkaista puhumaan, Päivi Räsänen sanoo KD-verkkolehdelle.

– Surullisinta on se, että väkivaltaa kohtaava vanhus voi olla muistisairas.

– Lasten kohdalla on poistettu viranomaisten keskinäisen tiedonkulun esteitä. Lastensuojelussa on ollut velvollisuus ilmoittaa seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan uhkasta. Nyt on ilmoitusvelvollisuus myös poliisille, jos epäilee, että lasta kohdellaan huonosti.

– Lasten kohdalla hallitus on merkittävällä tavalla poistanut viranomaisten keskinäisen tiedonkulun esteitä. Lastensuojelussa on entuudestaan ollut velvollisuus ilmoittaa lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen epäilystä.

– Tämä hallitus on muuttanut lainsäädäntöä niin, että nyt viranomaisilla on myös väkivaltarikoksen epäilystä velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille. Lasten kanssa työskenteleville on myö säädetty kattava velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus tilanteissa, joissa herää epäily, että  lasta kohdellaan huonosti.

– Traagisella tavalla tämä puute tiedonkulussa ilmeni Vilja Eerikan tapauksessa.

– Poliisille ei ollut mennyt tietoa, vaikka sosiaalihuoltoon oli mennyt ilmoitus.

Kahdeksanvuotiaan helsinkiläistytön tapauksessa monet ilmoitukset lastensuojeluun eivät tuottaneet tulosta ennen kuin oli liian myöhäistä, ja lapsi sai surmansa perheväkivallan uhrina.

Savon Sanomat kyseli Räsästä haastatellessaan nimenomaan sitä, pitäisikö lainsäädäntöä vanhusten kohdalla muuttaa.

– On tärkeää muistuttaa, että uusi laki tuli voimaan 2013 eli tällä hallituskaudella. Heti ministeriksi tultuani vaadin sitä, että vanhuspalvelulakiin säädettäisiin lastensuojelulain kaltainen ilmoitusvelvollisuus vanhusten kaltoinkohtelusta. Uuden  vanhuspalvelulain pykälän 25 mukaan pitää ilmoittaa sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, mikäli epäilee vanhusta pahoinpideltävän tai laiminlyötävän.

Räsänen huomauttaa, että tämä uudistus oli yksi niistä aloitteista, jotka hän sisäministerinä ja Kristillisdemokraatit saivat vietyä läpi vanhuspalvelulakiin.

Tätä uutta lakia on nyt seurattu muutaman vuoden ajan.

Räsänen muistuttaa, että yksin asuvien ikäihmisten määrä kasvaa reippaasti Suomessa.

– Suuret ikäluokat alkavat tulla vanhuusikään. Yksin asuvia on yhä enemmän. Heidän turvallisuuttaan meidän on mietittävä tarkasti ja monin tavoin. Varsinkin kun laitoshoito on vähenemässä, eivätkä päihdeongelmatkaan ole vähenemään päin.

Yhä enemmän muistisairaita asuu yksin kotona. Räsäsen mielestä he ovat tietyllä tavalla yhtä puolustuskyvyttömiä kuin lapset.

– Ajattelen, että varsinkin näiden muistisairaiden vanhusten kohdalla pitäisi olla ilmoitusvelvollisuus poliisille. Jos on syytä epäillä, että vanhukseen on kohdistettu henkeä ja terveyttä uhkaava törkeä pahoinpitelyrikos, siitä pitäisi olla ilmoitusvelvollisuus myös poliisille, ei ainoastaan kunnan sosiaalitoimelle.

– Moni vanhus ei uskalla tai osaa ajaa itse asiaansa. Muistisairaat vanhukset eivät myöskään muista, mitä heille on tehty.

Ylös