Vaalitoreilla näkee todellisuuden

9.4.2015 klo 07:22 Kolumnit Leena Rauhala

Vaalitoreilla tarvitaan rohkeaa kohtaamista, ei vain vaalilauseiden esittelyä. Kohtaamiset antavat sisältöä kansanedustajan työhön. Eräs sanoi luettuaan esitteeni: ”Olen yksi heikompiosainen. Hyvä lause tuo heikompien puolesta puhuminen ja epäkohtiin puuttuminen.”  Syntyneessä keskustelussa pohdimme, miten voisi saada työtä, miten pääsisi jatkuvasta turvattomuudesta ja masennuksesta – vähempiosaisuudesta. Kipeitä kysymyksiä tuli hetkessä.

Tulevaisuusvaliokunnan raportin viesti on, että jokaisella on oikeus hyvinvointiin ja osallisuuteen. Koen, että nyt meiltä odotetaan tekoja! Ei ole aikaa odottaa. Tavoitteena on luoda turvallisuutta välittämällä ja keskittymällä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä varmistaa lainsäädännöllä ihmisten tarpeita vastaavat palvelut. On arvioitu, että yksi dollari ennaltaehkäisyyn säästää 7 dollaria.

Tarvitaan rohkeaa kohtaamista, ei vaalilauseita.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ylijohtajan Vaaraman mukaan heikoimmaksi elämänlaatunsa kokevat 18–24 -vuotiaat vähän koulutetut ja työttömät nuoret, työkyvyttömyyseläkeläiset ja yli 80-vuotiaat vanhukset. Heidän tilannettaan tai ostovoimaa ei saa heikentää enää.

Hallitusohjelmaan tarvitaan kestävän kasvun menestystekijöitä.  Väestön hyvä terveys  ja toimintakyky ovat niitä. Mielenterveys on merkittävä. Joka vuosi Suomessa lähes 1000 ihmistä tekee itsemurhan. Taustalla on usein työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia, toivottomuutta ja toteutumattomia elämän tavoitteita.

Suomen Mielenterveysseura on esittänyt psyykkisen hyvinvoinnin ohjelman ja itsemurhien ehkäisyohjelman sisällyttämistä seuraavaan hallitusohjelmaan.  Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsenenä pidän esityksiä perusteltuina. Rohkeus edistää turvallisuutta ja rakentaa tulevaisuutta eivät saa jäädä vain vaalilauseiksi.

Ylös