Masennus heikentää luustoa

11.6.2015 klo 12:32 Kotimaa Samuli Rissanen

Toistuvat masennusjaksot ja masennuslääkkeiden käyttö ovat yhteydessä alempaan luuntiheyteen.

Toistuvat masennusjaksot ovat miehillä yhteydessä alempaan luuntiheyteen. Myös masennuslääkkeiden käyttö oli yhteydessä alentuneeseen luuntiheyteen, mutta yhteys riippui henkilön painosta ja mittauskohdasta.

Henkilöillä, joilla oli ollut useampia masennusjaksoja, luuntiheys oli pienempi kuin niillä, joilla ei ollut masennusjaksoja.

Masennuksen ja alentuneen luuntiheyden välinen yhteys saatiin selville äskettäin julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Tutkimus on osa väitöskirjaprojektia, jossa tarkoituksena on selvittää masennuksen ja masennuslääkkeiden vaikutusta luuhun.

Jo tätä ennen on useissa kansainvälisissä tutkimuksissa osoitettu masennuksen heikentävän luuntiheyttä. Tämä johtuu todennäköisesti masennuksen aiheuttaman pitkäaikaisen stressin ja lisääntyneen tulehdusvälittäjäaineiden erityksen vaikutuksista luussa. Lisäksi masennuslääkkeinä käytettyjen selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien on todettu heikentävän luustoa. Tutkimuksiin on osallistunut kuitenkin pääasiassa vaihdevuosi-iän ohittaneita naisia. Nyt julkaistussa tutkimuksessa haluttiin selvittää yksittäisten ja toistuvien masennusjaksojen ja masennuslääkkeiden käytön yhteyttä luuntiheyteen myös miehillä.

Osatutkimuksessa oli mukana 928 iältään 24–98-vuotiasta miestä, jotka olivat käyneet vuosien 2006–2011 aikana luuntiheysmittauksissa, täyttäneet terveyteen ja elintapoihin liittyvän kyselylomakkeen sekä osallistuneet haastatteluun. Osallistujista yhdeksällä prosentilla oli ollut yksi vakavan masennuksen jakso ja viidellä prosentilla toistuvia masennusjaksoja. Lisäksi seitsemän prosenttia raportoi käyttävänsä masennuslääkkeitä tutkimushetkellä.

Tutkimuksessa todettiin, että henkilöillä, joilla oli ollut useampia masennusjaksoja, luuntiheys oli pienempi kuin niillä, joilla ei ollut masennusjaksoja. Vain yhden masennusjakson läpikäyneillä luuntiheyden ei havaittu heikentyneen. Masennuslääkkeiden käyttö oli yhteydessä alentuneeseen luuntiheyteen, mutta yhteys riippui henkilön painosta ja mittauskohdasta.

Osteoporoosi eli luuntiheyden heikkeneminen on yleinen sairaus, joka altistaa luunmurtumille. Naisilla erityisesti vaihdevuodet lisäävät osteoporoosin riskiä. Lisäksi riskitekijöitä ovat esimerkiksi vähäinen liikunta, tupakointi, vähäinen kalsiumin ja D-vitamiinin saanti sekä tietyt lääkkeet ja sairaudet.

Ylös