Tullissa tulosta kuohujen keskellä

18.6.2015 klo 07:10 Kolumnit Päivi Räsänen

Hallituskokoonpanon pienentyessä viime syyskuussa sain vastuulleni sisäministeriön ja kirkollisten asioiden lisäksi myös tulliasiat valtiovarainministeriöstä. Tehtävä osoittautui Tullin johtoon pesiytyneiden kiistojen vuoksi haasteellisemmaksi mutta samalla mielenkiintoisemmaksi kuin olin odottanut.

Suomen Tulli on noteerattu useissa kansainvälisissä vertailuissa parhaimmiston joukkoon kuuluvaksi koko maailmassa.

Kohukeskeinen mediahuomio peittää usein alleen hyvät uutiset. Tulli on suoriutunut sille annetuista tehtävistä hyvin. Suomen Tulli on noteerattu useissa kansainvälisissä vertailuissa parhaimmiston joukkoon kuuluvaksi koko maailmassa.

Harmaan talouden vastainen hanke (2012–15) on ollut Tullin osalta menestyksekäs niin euroissa kuin toiminnan ja valvonnan tehostumisen näkökulmasta. Tullin osuus hankkeeseen kohdistetusta lisärahoituksesta oli miljoona euroa, joilla saavutettiin yli 140 miljoonan euron lisätuotot valtiolle.

Tulli on pystynyt sopeutumaan nopeaan digitalisoitumisen tuomaan toimintaympäristön muutokseen, jonka myötä niin tullipalvelut kuin rikoksetkin ovat siirtyneet yhä enemmän internetiin.

Heinäkuussa 2014 lakiin sisällytettiin alkoholin tuontia koskevat ohjetasot näyttö- ja selvitysvelvollisuuden asettamiseksi matkustajalle. Lain muutoksen jälkeen lähinnä Viron liikenteeseen keskittynyttä alkoholin tuontia on valvottu Tullissa tehostetusti. Neuvottelin 600 000 euron lisämäärärahan tälle vuodelle alkoholin maahantuonnin valvontaan.

PTR-yhteistyötä poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen välillä on viety eteenpäin. Näiden virastojen keskittäminen saman ministerin salkkuun osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Pitäisin ihanteellisena, jos sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset olisivat myös jatkossa saman ministerin vastuulla.

Ylös