Puheenjohtaja Räsänen: Eduskunnalle annettava tiedonanto Fennovoimasta

5.7.2015 klo 08:22 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen vaatii, että eduskunnan on saatava tiedonanto Fennovoiman tilanteesta.

– Eduskunnalle pitää turvata oikeus ottaa kantaa Fennovoiman hankkeeseen tilanteessa, jossa kotimaisen omistuksen edellytykset näyttävät varsin kyseenalaisilta erityisesti kroatialaisyhtiön mahdollisten Rosatom-kytkösten vuoksi.

On tärkeää, että TEM tekee huolellisen arvion kroatialaisyhtiön taustoista.

– On myös huomattava, että suomalaisen teollisuuden kiinnostus hanketta kohtaan on osoittautunut heikommaksi kuin valtioneuvoston ja eduskunnan tehtäessä päätöstä oletettiin, muistuttaa Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Eduskunta teki myönteisen periaatepäätöksen 5. joulukuuta Fennovoiman täydennyshakemuksesta äänin 115-74 todeten hankkeen olevan yhteiskunnan kokonaisedun mukainen.

– Kannatin itsekin hanketta niin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, valtioneuvostossa kuin eduskunnassa virkavalmisteluun perustuvilla energiapoliittisilla perusteilla, toteaa tuolloin sisäministeri toiminut Räsänen.

Valtioneuvosto asetti rakentamisluvalle edellytyksen vähintään 60 prosentin kotimaisesta omistuksesta kesäkuun 2015 loppuun mennessä.

– On selvää, että juridisen arvion Fennovoiman rakentamisluvan edellytyksistä tekee työ- ja elinkeinoministeriö ja päätöksen aikanaan valtioneuvosto. On tärkeää, että TEM tekee huolellisen arvion kroatialaisyhtiön taustoista, Räsänen vaatii.

– Pidän kuitenkin oleellisena sitä, että eduskunta saa perusteellisen selvityksen Fennovoiman tilanteesta erityisesti siinä tilanteessa, jos TEM päätyisi hyväksymään kroatialaisyhtiön osaksi kotimaisen omistuksen edellytyksiä. Mahdollisessa hylkäystilanteessakin eduskunnalle on turvattava mahdollisuus ottaa kantaa energiapolitiikan tulevaisuuteen ja tarpeisiin muuttuneessa tilanteessa.

Tiedonanto tarjoaa Räsäsen mukaan mahdollisuuden sekä perusteelliseen valiokuntakäsittelyyn että eduskunnan kannanottoon äänestämällä.

 

Ylös