Tampereen KD-valtuustoryhmä järjesti tilaisuuksia ikäihmisten tarpeet huomioiden

7.11.2015 klo 16:30 Politiikka Sirpa Pursiainen

Kirjastotalo Metsossa järjestetyissä KD-valtuustoryhmän yleisötilaisuuksissa on käsitelty ikäihmisten palveluita sekä hoitoon pääsyä.

Tampereen Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä on järjestänyt kaksi keskustelutilaisuutta kirjastotalo Metsossa syksyn aikana. Tilaisuuksissa käsiteltiin ikäihmisten palveluita ja toinen hoitoon pääsyä.

Kaupunginvaltuutettu Leena Rauhala ja avopalveluiden johtokunnan jäsen Sirpa Pursiainen valmistelivat alustukset molemmissa tilaisuuksissa sovituista aiheista ja saivat luotua hyvän keskustelupohjan kaupungin virkamiesten ohella.

Molemmat tilaisuudet juonsi KD valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Sipilä, joka nosti juonnossa esille eri näkökulmia ja kannusti yleisöä kysymään ja osallistumaan keskusteluun.  Hyvää keskustelua syntyikin.

Suomessa on paljon sellaisia muistisairaita, jotka on käytännössä jätetty heitteille. Rajanveto itsemääräämisoikeuden ja heitteillejätön välillä näyttää olevan häilyvä.

Tilaisuuksissa virisi vilkas pohdinta siitä, etteivät kuntalaiset aina tiedä heille kuuluvista palveluista, eivätkä heitä koskevista oikeuksista kuten hoito- ja sosiaalitakuusta.

Ikäihmiset toivat esille toiveen, että terveysasemilla tulisi jakaa tietoa palveluista ja etuisuuksista. Tämä olisikin erittäin kustannustehokas tapa tiedon jakamiseen, sillä kaikilla ikäihmisillä ei ole käytössään tietokonetta tiedon etsintään.

Sosiaalineuvos, kaupunginvaltuutettu ja pitkäaikainen entinen kansanedustaja Leena Rauhala piti alustuksen laista ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Laissa ikäihminen nähdään aktiivisena omassa elinympäristössään ja lain hengen mukaan ikäihmistä arvostetaan.

Kristillisdemokraattien Tampereen valtuustoryhmä vaatiikin kaupungin budjettikeskustelussa, että tämän lain henki huomioidaan palvelujen toteutuksessa.

Sirpa Pursiainen esiintyi kansalaisaktivistin nimikkeellä ensimmäisessä tilaisuudessa kuvaten ikäihmisten ja muistisairaiden erilaisia tilanteita.

– Suomessa on paljon sellaisia muistisairaita, jotka on käytännössä jätetty heitteille. Rajanveto itsemääräämisoikeuden ja heitteillejätön välillä näyttää olevan häilyvä, Pursiainen muistutti.

Yleisöä huolestutti se, ettei muistisairas osaa arvioida aina omaa etuaan, sillä hän ei hahmota tilannettaan ja tuen tarvettaan.

Vanhustenhoidon suunnittelupäällikkö Mari Patronen esitteli tilaisuudessa vanhustenhoidon tilannetta Tampereella ja kertoi, että tulevaisuudessa on tarkoituksena, että kotipalvelu on kokonaisvaltaisempaa kuin nykyhetkellä.

– Palataan takaisin siihen, mitä kodinhoitajat aikoinaan tekivät kotikäynneillä.

KD Tampereen valtuustoryhmän tavoitteena on saada laatua palveluihin. Tämä tarkoittaa kuntabudjetissa rahan priorisoimista palveluihin, yhteistön tekemistä järjestöjen kanssa sekä toimivien palveluketjujen toteuttamista.

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori kertoi, että Tampereella kehitetään lääkärien ja sairaanhoitajien työparityöskentelyä. Vuori esitteli palveluja myös lukujen valossa. Leena Rauhala puolestaan nosti esille mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeen.

– 2009 siirtyi viisi nuorta joka päivä mielenterveyshäiriön vuoksi työkyttömyyseläkkeelle, Rauhala muistutti.

Yleisöstä nousi huoli Tampereen katukuvasta. Siinä näyttäytyvät selkeästi kaupungin mielenterveys- ja päihdeongelmat. Palvelutarpeeseen pitää vastata.

Lastensuojelun tilanteesta alustuspuheen piti avopalvelujen johtokunnan jäsen Sirpa Pursiainen.

– Lastensuojelussa painopiste pitäisi saada ennaltaehkäisevään työhön sekä varhaiseen puuttumiseen. Moni lapsi ja nuori kaipaa omaa tukihenkilöä ja sijaisperheistä on pula. Monessa lastensuojelutilanteessa taustalla ovat vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat.

Tampereen valtuustoryhmä haastaa muutkin KD-ryhmät järjestämään keskustelutilaisuuksia vaalien välillä. Kun kuntalainen kokee tulevansa kuulluksi, se herättää enemmän mielenkiintoa  kuin vaalilupaukset.

Ylös