Opintotukia peritään takaisin kymmeniltätuhansilta

10.2.2016 klo 07:15 Kotimaa KD Lehti

Kela perii opintotukea takaisin lähes 34 000 opiskelijalta. Kaikista opintotuen saajista noin 10 prosenttia saa päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä.

Kela perii opintotukea takaisin noin 33 850:ltä. Päätösehdotus saapuu, jos opintotuen saajan vuosituloraja on ylittynyt vuonna 2014. Takaisinperintäkirjeiden määrä on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin.

Takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee keskimäärin 1 345 euroa.

– Huonona jatkunut työllisyystilanne on varmastikin rajoittanut opiskelijoiden työssäkäyntiä, ja siksi takaisinmaksuehdotusten määrä ei ole muuttunut, arvioi vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä.

Opintotukea sai vuonna 2014 noin 325 600 opiskelijaa. Kaikista opintotuen saajista noin 10 prosenttia saa päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä.

Takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee keskimäärin 1 345 euroa. Perintöjen määrä on päätösehdotusten mukaan yhteensä noin 45,5 miljoonaa euroa.

Mikäli opiskelija haluaa takaisinperinnän uudelleen käsiteltäväksi, pyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa.

Ylös