Päivi Räsänen valittiin etnisten suhteiden neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi

12.2.2016 klo 10:17 Politiikka Samuli Rissanen

Hallitus on asettanut etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kansanedustaja Päivi Räsänen valittiin neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi.

ETNO:n puheenjohtajana kaudella 2016-2020 toimii kansliapäällikkö Asko Välimaa. Varapuheenjohtajistoon valittiin Räsäsen ohella sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg ja Espoon kaupungin työllisyysasioiden päällikkö Said Aden.

ETNO:n yhtenä tavoitteena on edistää eri toimijoiden monipuolista vuorovaikutusta ja yhteistyötä maahanmuuttopolitiikan eri osa-alueilla

Päivi Räsäsen varajäseneksi valittiin KD:n eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri Sonja Falk.

Neuvottelukunnan jäseninä on eduskuntaryhmien kansanedustajia, eri ministeriöiden virkamiehiä ja etnisten järjestöjen edustajia.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNO:n tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta eri ryhmien välillä sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä.

ETNO:n yhtenä tavoitteena on edistää eri toimijoiden monipuolista vuorovaikutusta ja yhteistyötä maahanmuuttopolitiikan eri osa-alueilla.

 

Ylös