KD:n rakentavia vaihtoehtoja

23.4.2016 klo 08:53 Pääkirjoitukset Esa Erävalo

KD-lehdessämme esitellään kaksi KD:n innovaatiota Suomen poliittisiin kiistakysymyksiin: kannustava opintotukimalli ja kannustava perusturvamalli.

Kannustava opintotuki palkitsee ensimmäisten opintovuosien ahkeruudesta jopa niin, ettei tarvitse turvautua lainkaan opintolainaan. Kun hallitus vastustuksestamme huolimatta laskee opintotuen tasoa, on parempi esittää opiskelijoille edullisin tukimalli kuin jäädä moitiskelemaan.

Kannustava perusturva on ainoa malli, joka täyttää hallituksen ehdon kannustinloukkujen purkamisesta perustulokokeilun yhteydessä. Se on sovellutus Iso-Britanniassa käyttöön otettavasta Universal Credit -mallista. On parempi etsiä perusturvaratkaisu, joka aidosti purkaa kannustin- ja byrokratialoukkuja, kuin tyytyä kalliiseen ja vaikutuksiltaan puoliväliin jäävään perustuloon.

Kolmas uusi vaihtoehto on KD:n lakialoite, jossa biokaasun elinkaaren hiilidioksidipäästöjen vähäisyys alentaisi vastaavasti auto- ja ajoneuvoveroja, jotka perustuvat hiilidioksidipäästöihin. Myös useita muita ratkaisuja sisältävä
KD:n toimenpidealoite kannustaisi siirtymään autoilussa biokaasuun käyttövoimana ja sitä kautta perustamaan lisää biokaasulaitoksia maatiloille. Käytännönläheiset ehdotuk- set vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja luovat kannattavaa kiertotaloutta, yritystoimintaa ja työllisyyttä vaikeuksissa olevalle maaseudulle.

KD:n rakentavia vaihtoehtoja etsivää oppositiopolitiikkaa kuvaa sekin, että hallitus otti työllisyyspaketissaan monia KD:n vaihtoehtobudjetin esityksiä onkeensa. Ne olivatkin paketin paras osa.

Valitettavasti hallituksen monet omat innovaatiot raippatyöllistämisestä, yhtiöittämisestä ja yksityistämisestä eivät ansaitse kehuja. Hallituksen toiminta on jopa ristiriitaista: toisaalta aiotaan kokeilla vastikkeetonta perustuloa, toisaalta kiristetään työttömyysturvan vastikkeellisuutta.

Ylös