Päihderiippuvaisten odottavien äitien kuntoutus ei saa loppua

25.4.2016 klo 12:00 Kotimaa KD Lehti

Päihteitä käyttävien odottavien äitien kuntoutus uhkaa loppua. Kuntoutusta saa 240 äitiä ja vauvaa vuodessa, mutta hoitojärjestelmälle ei ole pysyvää rahoitusta.

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan tilanne on vakava.

Naisten päihteiden käyttö on kasvanut ja vuosittain 3600–6000 vauvan kehitys on vaarassa päihteiden käytön takia.

Valtaosa kuntoutukseen tulevista äideistä on päihteiden sekakäyttäjiä, joiden päihteiden käyttö on jatkunut vuosia.

Odottavien ja juuri synnyttäneiden kuntoutukseen erikoistuneissa Pidä kiinni -ensikodeissa ja avopalveluyksiköissä autetaan vuosittain 240 äitiä ja vauvaa eduskunnan myöntämän valtionavustuksen ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella sekä kuntien maksusitoumusten avulla.

Kuntoutus on ainutlaatuista Suomessa, mutta sen toiminta on vaakalaudalla. Hoitojärjestelmälle ei ole pysyvää rahoitusta ja tämän vuoden valtionapua leikattiin kolmanneksella 1,5 miljoonasta.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmän kokonaiskustannukset ovat noin 8,5 miljoonaa euroa vuodessa, josta kuntien osuus on ollut noin puolet.

Toinen puoli rahoituksesta on järjestynyt avopalveluihin RAY:n ja ensikotikuntoutukseen valtion yhteisjärjestelyllä vuodeksi kerrallaan jo viiden vuoden ajan.

Kuntouttamatta jättäminen on kallista. Pelkästään yhdeltä vuodelta hoitojärjestelmän piirissä olevien vauvojen huostaanoton ja äitien päihdehaittojen kustannukset olisivat 16,9 miljoonaa.

Hoitojärjestelmän pysyvän rahoituksen turvaaminen on ollut jo aikaisemmissa hallitusohjelmissa, mutta pysyvä rahoitus on edelleen ratkaisematta.

Avopalvelujen tilanne on laitoskuntoutusta parempi, sillä RAY rahoittaa sitä edelleen. Ensikodeissa tapahtuvaa laitoskuntoutusta RAY:n rahoituksella ei voida kattaa.

Päihteitä käyttävien odottavien äitien kuntoutuksesta on saatu hyviä tuloksia. Pidä kiinni -kuntoutuksessa olleista äideistä kaksi kolmasosaa pystyy toimimaan vauvan ensisijaisena huoltajana ja huostaanottoa ei tarvita.

Vauvojen kehitys on lastenpsykiatrisen seurannan mukaan normaalilla tasolla 1-vuotiaana. Valtaosa kuntoutukseen tulevista äideistä on päihteiden sekakäyttäjiä, joiden päihteiden käyttö on jatkunut vuosia.

Päihderiippuvuudesta irti pääseminen on pitkä prosessi, joka vaatii vanhemmalta täydellistä elämänmuutosta. Odotusaika on kuitenkin äidille erityinen mahdollisuus miettiä omaa elämäntilannetta ja halua muutokseen on tuettava kaikin tavoin.

Ensi- ja turvakotien liitto pitää ensisijaisena, että äideillä on mahdollisuus saada vapaaehtoista kuntoutusta. Pakkohoito eli tahdonvastainen hoito voi olla vaihtoehto vasta sen jälkeen, kun ensin on taattu mahdollisuus vapaaehtoiseen kuntoutukseen.

Ylös