Palvelualojen työttömyys jatkaa kasvuaan

30.5.2016 klo 09:00 Kotimaa KD Lehti

Huhtikuussa oli 340 900 työtöntä työnhakijaa. Eniten työttömyys on noussut palvelu- ja myyntityöntekijöiden joukossa.

Työ- ja elinkeinoministeriön huhtikuun työllisyyskatsauksesta käy ilmi, että nopeimmin työttömyys on kasvanut vuodentakaisesta tilanteesta palvelu- ja myyntityöntekijöiden keskuudessa. Nousua vuoden 2015 lukuun on 3200 työtöntä henkilöä.

Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olevia henkilöitä on Suomessa yli 55 000.

Kaiken kaikkiaan palvelualojen ammattiryhmissä työttömiä työnhakijoita oli noin 49 000 henkilöä.

PAMilaisten alojen työttömyys on jatkanut kasvuaan jo vuodesta 2012 alkaen. Työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaina viime vuotta enemmän oli esimerkiksi myyjän, kokin ja kiinteistöhuoltomiehen tehtäviin pyrkiviä työttömiä.

Yleinen trendi on myös pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen ja säilyminen korkealla tasolla. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olevia henkilöitä on Suomessa yli 55 000.

Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen ja kehitystrendi näkyy PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirton mukaan myös palvelualoilla.

– On valitettavaa, että pamilaistenkin työttömäksi jääneiden työttömyysaika on pitkittynyt entisestään. Palvelu- ja myyntityöhön on hakeutumassa kymmeniätuhansia rakennetyöttömiä huhtikuussa. Määrä on noussut viime vuoteen vastaavaan aikaan verrattuna lähes 3000 henkilöllä.  Nämä henkilöt kärsivät toistuvasta ja pitkään kestäneestä työttömyydestä, Veirto toteaa.

Tämän lisäksi yli 50-vuotta täyttäneiden pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuodessa reilulla 7000 henkilöllä. Veirton mukaan näiden henkilöiden osalta yhteiskunnassa täytyy tehdä erityisiä lisäsatsauksia, jotta työikäiset saadaan takaisin työelämään.

– Varttuneet pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat erityistä tukea ja tukitoimenpiteiden pitää sisältää myös palkkatyötä ja tarvittaessa palkkatuella. Suomessa pitäisi olla nyt aktiivisempaa työvoimapolitiikkaa ja palkkatukeen lisärahoitusta tulee löytää muualtakin kuin työttömyysturvan käytön laajentamisen kautta. Tehokkaimmat keinot pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen ovat koulutus ja palkkatuki yrityksille, Veirto sanoo.

Pientä merkkiä käänteestä parempaan voi kuitenkin olla näkyvissä. Työttömyyden kasvu on kuluvan kevään aikana viime vuosiin verrattuna hidastunut.

EK:n suhdannebarometrin mukaan palvelualojen yritysten suhdannetilanne on parantunut, jonka toivotaan lisäävän myös pitkällä aikavälillä alan työpaikkoja.

Ylös