”Matalan kynnyksen tukea oltava tarjolla perheille myös lomakaudella”

16.6.2016 klo 09:16 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa, että perheiden tukipalveluiden tarve ei suinkaan vähene lomakaudella, sillä loma voi kärjistää perheiden ongelmia, kun esimerkiksi kouluarjen tuomat rutiinit poistuvat.

–   Ongelmat eivät vietä lomaa, siksi lapsiperheille pitää olla tarjolla matalan kynnyksen tukea myös lomakaudella, kansanedustaja ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo.

Loma voi jopa kärjistää perheiden ongelmia, kun esimerkiksi kouluarjen tuomat rutiinit poistuvat.

Myös lomalle asetetut korkeat toiveet ja niitä seuraavat pettymykset voivat purkautua rajuksikin parisuhdekriisiksi.

– Perheet myös arvostavat kotipalvelua ja ovat siitä kiitollisia. Kun taas lasten huostaanotto on toimenpiteenä niin raju, että tätä yhteiskunnan kallista apua harvoin koetaan myönteisenä.

Essayah rohkaiseekin kuntapäättäjiä lisäämään resursseja lapsiperheiden kotipalveluun sekä perheneuvontaan ja helpottamaan näiden saatavuutta.

Hänen mukaansa hallituksen päätös korottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja 30 prosentilla oli virhe. Päätöksen myötä talousvaikeuksissa kamppailevat kunnat saattavat nostaa kotipalvelun asiakasmaksut lain sallimaan maksimiin, jolloin kynnys avun hankkimiseen voi nousta liian korkealle. Tämä taas kostautuu kasvavina lastensuojelun menoina. Kunnalle olisi Essayah mukaan edullisempaa tarjota kotipalvelua edullisesti tai jopa maksutta.

–   Yhden vuoden laitossijoituksen kustannuksilla voitaisiin THL:n laskelmien mukaan esimerkiksi järjestää intensiivistä perhetyötä yli seitsemäksi vuodeksi, perhe voisi käydä perheneuvolassa yli 400 kertaa tai kotipalvelua voitaisiin järjestään lähes 3000 tuntia, Essayah muistuttaa.

Edellisen hallituksen toteuttaman sosiaalihuoltolain muutoksen myötä lapsiperheille tuli oikeus kotiapuun ilman lastensuojelun asiakkuutta. Moni kunta on silti arkaillut lisäresurssien osoittamista ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen työmuotoihin.

Essayah’n mukaan arkailu on turhaa. Säästöjä on alkanut syntyä hyvin nopeasti niillä paikkakunnilla, joissa kotipalvelua on tarjottu ja kevyisiin perhetyön muotoihin panostettu, usein jo saman budjettikauden aikana.

– Perheet myös arvostavat kotipalvelua ja ovat siitä kiitollisia. Kun taas lasten huostaanotto on toimenpiteenä niin raju, että tätä yhteiskunnan kallista apua harvoin koetaan myönteisenä.

Essayah ottaa esimerkiksi Mäntsälän ja Pornaisten sosiaali- ja terveysalueella kehitetyn neuvoloiden koordinoiman ennaltaehkäisevän perhetyön, jossa uutisoiden mukaan lastensuojelumenot kääntyivät alun nousun jälkeen rajuun laskuun ja putosivat vuodessa viidenneksellä.

Palveluiden perusajatuksena on tarjota perheelle tukea ajoissa, ennen tilanteiden kriisiytymistä.

Kuntaliiton vertailussa Mäntsälä ja Pornainen kuuluu maan tehokkaimpiin sote-palvelujen tuottajiin.

Ylös