SuPer: Lähi- ja perushoitajien työkuorma kasvanut oleellisesti neljässä vuodessa

30.6.2016 klo 12:00 Kotimaa KD Lehti

SuPer on nostanut esiin useiden vuosien ajan yhä heikkenevän vanhustenhoidon tilan. Hoitajien yhteydenottojen ja vaatimusten määrä puuttua tilanteeseen ovat kasvaneet.

–Jos asialle ei tehdä jotakin nopeasti, vanhustenhoidon tilanne ajautuu pian kestämättömäksi, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola arvioi.

Vanhusten arvokas elämä tuntuu olevan yhteiskunnalle liian kallis

Hän listaa useita syitä siihen, miksi työkuorma vanhustenhoidossa on kasvanut viime vuosina.

Vanhukset ovat entistä useammin monisairaita ja raskashoitoisia. Samaan aikaan säästetään hoitohenkilöstöstä ja myös tukityöntekijöistä, jolloin esimerkiksi ruoanlaitto ja pyykinpesu ovat siirtyneet paikoin hoitajille. Tämä aika on pois varsinaisesta hoitotyöstä.

– Päättäjät ovat myöntäneet tilanteen, mutta keinoista sen korjaamiseksi ollaan eri mieltä. Hoitajien selvä viesti on, että vanhustenhoidossa on liian vähän koulutettua hoitohenkilökuntaa.

– Aika ei riitä hyvän hoidon antamiseen. On kummallista, ettei tätä viestiä oteta tosissaan. Vanhusten arvokas elämä tuntuu olevan yhteiskunnalle liian kallis, Paavola kirjoittaa.

SuPer selvitti keväällä jäsenistönsä työkuormaa. Lähi- ja perushoitajista 93 prosenttia oli huolissaan hoidon laadusta. Vastaajista 70 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa. Yli puolet kyselyyn vastanneista ei ole varma, pystyykö työskentelemään kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan.

Paavolan mukaan lähi- ja perushoitajien kokema työkuorma on kasvanut oleellisesti neljässä vuodessa. Työnsä raskaaksi kokevien määrä on noussut yli viidenneksen.

– Työntekijöillä on vahva halu tehdä työnsä laadukkaasti asiakkaan parhaaksi, mutta tällä hetkellä siihen ei anneta mahdollisuutta, hän sanoo.

Ylös