”Työnteon perusteella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kotouttamista on edistettävä”

21.9.2016 klo 18:44 Politiikka KD Lehti

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen hallituksen toimenpiteistä työnteon perusteella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kotouttamisen edistämiseksi.

Östmanin mukaan työnteon perusteella oleskeluluvan saaneilla pitäisi olla samat mahdollisuudet kotouttamistoimiin kuin muilla maahanmuuttajilla.

Työluvan saaneiden henkilöiden onnistuneella integroimisella on tärkeä merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle ja työmarkkinoille

– Työluvan saaneiden henkilöiden onnistuneella integroimisella on tärkeä merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle ja työmarkkinoille. Heidän kotouttamiseensa, kuten kielenopetuksen järjestämiseen ja sen saatavuuteen sekä muihin kotouttamispalveluihin, on panostettava nykyistä paremmin, Östman perustelee.

Ulkomaalaislain mukaan työntekijän oleskelulupajärjestelmän tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti ottaen huomioon työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturvan sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuus työllistyä.

Maahanmuuttoviraston tilastoista ilmenee, että viime vuonna myönteisiä oleskelulupia myönnettiin yhteensä 17 796, joista 5 436 eli noin 30 prosenttia oli työnteon perusteella myönnettyjä.

Ylös