Talousarvioaloitteet jätettiin-Kristillisdemokraatit panostaisivat lapsiin, perheisiin, koulutukseen ja vanhustenhoitoon

30.9.2016 klo 14:40 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä jätti yhteensä 43 talousarvioaloitetta, jotka sisältyvät myöhemmin julkaistavaan vaihtoehtobudjettiin. Niissä panostettaisiin hallitusta enemmän lapsiin, perheisiin, koulutukseen, eläkkeisiin ja vanhustenhoitoon.

Kansanedustajat ovat jättäneet 459 talousarvioaloitetta liittyen valtion vuoden 2017 talousarvioon. Talousarvioaloite on kansanedustajan tekemä aloite, joka sisältää ehdotuksen valtion talousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta.

Kristillisdemokraattien ryhmästä aloitteita lähti kaikkiaan 43. Kaikki aloitteet sisältyvät Kristillisdemokraattien myöhemmin syksyllä julkaistettavaan vaihtoehtobudjettiin.

Hallituksen iso leikkuri kohdistuu niin ikään indeksisidonnaisiin sosiaalietuuksiin, kuten lapsilisiin, takuueläkkeisiin ja vammaistukiin. Nämä leikkaukset Kristillisdemokraatit haluaisivat perua

Euromääräisesti merkittävin Kristillisdemokraattien jättämä talousaloite koskee ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuvien säästöjen kumoamista. Hallitus on aikeissa säästää ammatillisesta koulutuksesta 190 miljoonaa.

Hallituksen iso leikkuri kohdistuu niin ikään indeksisidonnaisiin sosiaalietuuksiin, kuten lapsilisiin, takuueläkkeisiin ja vammaistukiin. Nämä leikkaukset Kristillisdemokraatit haluaisivat niin ikään perua. Toimenpiteen arvo on noin 147 miljoonaa.

Merkittäviä taloudellisia satsauksia Kristillisdemokraatit tekisivät vanhustenhoitoon, jossa hoitajamitoitusta kohennettaisiin 70 miljoonalla. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja hillittäisiin 60 miljoonan lisäpanostuksella.

Lääkekorvauksia tuettaisiin niin ikään 60 miljoonalla.

Lisäksi tutkimus, kehitys- ja innovaatiot keräisivät Kristillisdemokraateilta 55 miljoonaa euroa hallituksen budjettikehyksissä olevaa määrärahaa enemmän.

Kristillisdemokraatit haluaisivat takaisin myös hallituksen jo aiemmin poistaman keliakiakorvauksen, jonka arvo on 10 miljoonaa euroa.

Ylös