Vertaistukea Sri Lankan poliittisille nuorille – KD:n Evamaria Kyllästinen mukana matkalla

25.10.2016 klo 15:48 Ulkomaat KD Lehti

KD-eduskuntaryhmän avustaja Evamaria Kyllästinen kertoo matkastaan Sri Lankaan. Matkan tarkoituksena oli antaa vertaistukea poliittisille nuorille, jotka ovat Demon tuella sitoutuneet puoluerajat ylittävään yhteistyöhön vaikuttaakseen maansa kehitykseen ja parantaakseen nuorten edustusta poliittisessa päätöksenteossa.

Sri Lanka on hiljalleen nousemassa jaloilleen kolme vuosikymmentä kestäneestä sisällissodasta, joka syttyi singaleesien enemmistön ja tamilien vähemmistön välille. Tamilien vapautusarmeija LTTE vaati pohjoiseen lähelle Intian rannikkoa perustettavaa itsenäistä tamilivaltiota. Yli 70 000 ihmisen hengen vaatinut sota päättyi 2009 tamilitiikerien antautumiseen. Ensimmäistä kertaa maan historiassa nuoret poliitikot tekevät nyt yhteistyötä yli poliittisten, etnisten, ja uskonnollisten rajojen.

Dialogi puolueiden kesken luo toivoa. Kolme vuosikymmentä kestäneen sisällissodan aikana nuorilla poliitikoilla ei ole ollut lainkaan mahdollisuuksia yhteistyöhön, joten jo saman pöydän ääressä istuminen on merkittävää.

Matkamme tarkoituksena oli antaa vertaistukea poliittisille nuorille, jotka ovat Demon tuella sitoutuneet puoluerajat ylittävään yhteistyöhön vaikuttaakseen maansa kehitykseen ja parantaakseen nuorten edustusta poliittisessa päätöksenteossa.

Minua puhutteli erityisesti se, kuinka monin tavoin vaikeista olosuhteista tulleet Sri Lankan nuoret toivot olivat valmiita tekemään parhaansa maansa vakaan kehityksen, oikeudenmukaisuuden ja moniäänisyyden puolesta.

Sri Lankalla on tällä hetkellä käynnissä perustuslain uudistusprosessi, joten oli ainutlaatuista saada vierailla maassa juuri nyt. Työpajan aikana kerroimme Suomen poliittisesta historiasta, julkisuuslaista, hyvistä demokraattisista käytännöistä, hyvästä hallinnosta ja jaoimme kokemuksiamme nuorten ja naisten poliittisesta osallistumisesta.

Olin vetäjänä sessiossa, jossa aiheena oli sukupuolten tasa-arvo ja naisten poliittisen osallistumisen kasvamisen tärkeys. On merkittävää, että Suomi ensimmäisenä maailmassa myönsi naisille täydet poliittiset oikeudet 1906: oikeuden äänestää ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa.

Tasa-arvoa vertailtaessa Pohjoismaat ovat kovaa luokkaa. Globaalissa mittakaavassa naiset ovat kuitenkin edelleen aliedustettuina parlamenteissa, vain noin 22 % kaikista kansanedustajista on naisia. Sukupuolten välisessä tasa-arvossa on kysymys ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista, mutta myös taloudellisesti positiivisista seurauksista. Sri Lankan parlamentissa naisten osuus on 4,9 %.

Minua puhutteli erityisesti se, kuinka monin tavoin vaikeista olosuhteista tulleet Sri Lankan nuoret toivot olivat valmiita tekemään parhaansa maansa vakaan kehityksen, oikeudenmukaisuuden ja moniäänisyyden puolesta. He jakoivat näyn rauhasta ja vastuullisista päätöksentekijöistä, jotka etsivät maan yhteistä etua.

Työpajan lisäksi delegaatiomme vieraili Sri Lankan EU-delegaatiossa, tapasi ammatillisesta koulutuksesta vastaavan ministeri Mahinda Samarasinghen ja Suomen kunniakonsulin. Lisäksi delegaatiomme sai näkyvyyttä kansallisella Rupavahini -tv-kanavalla.

Vuoropuhelutyöpajaan osallistuivat kansanedustajat Saara-Sofia Sirén, Antti Kurvinen, Ville Tavio, Ozan Yanar, Mats Löfström ja Katja Hänninen sekä avustajat Elisa Gebhard ja Evamaria Kyllästinen.

Teksti: Evamaria Kyllästinen

 

Kirjoittaja Evamaria Kyllästinen:
”Mukana nuori edustaja jokaisesta eduskuntapuolueesta”

Osallistuin puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö –Demon ja srilankalaisen One-Text Initiativen (OTI) järjestämälle demokratiaa tukevalle matkalle 12.-18. lokakuuta Sri Lankassa.

Suomen delegaatiomme lukeutui nuori edustaja jokaisesta eduskuntapuolueesta. Ryhmämme osallistui nuorten poliitikkojen vuoropuhelua tukevaan työpajaan Colombossa. Tämä oli samalla myös ensimmäinen Aasiaan suuntautuva matkani.

Viime vuonna käynnistynyt Sri Lankan Youth for Democracy – hanke pyrkii tukemaan vuoropuhelua 14 srilankalaisen parlamenttipuolueen nuorisojärjestön välillä.

Ylös