Kaksi kolmasosaa suomalaisista kokee, ettei Suomessa oteta riittävästi kontaktia vieraisiin ihmisiin

7.2.2017 klo 08:07 Kotimaa Samuli Rissanen

Suomalaiset uskovat, että toisen huomaaminen ja kanssaihmisille jutteleminen vähentäisi yksinäisyyttä.

Punaisen Ristin teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö haluaisi, että Suomessa otettaisiin enemmän kontaktia tuntemattomiin ihmisiin.

Arviot suomalaisten arkuudesta ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin saattavat pitää paikkaansa. Kyselyn mukaan jopa noin 65 prosenttia suomalaisista kokee, että Suomessa ei oteta riittävästi kontaktia vieraisiin ihmisiin.

Yksinäinen ihminen kokee itsensä usein näkymättömäksi ja tuntee, ettei kuulu yhteisöön

Suomalaiset kuitenkin pitävät vieraiden ihmisten huomioon ottamista tärkeänä. Yli 90 prosenttia uskoo, että yksinäisyyttä voidaan vähentää sillä, että jutellaan kanssaihmisille tai huomioidaan heitä muuten.

Suomalaisista joka viides kokee toisinaan olevansa yksinäinen. Ei-toivottu yksinäisyys on ahdistavaa. Se saa tuntemaan ulkopuolisuutta, tyhjyyttä tai se voi ilmetä fyysisenä kipuna. Yksinäisyyteen johtaa muun muassa läheisten ja luottamuksellisten ihmissuhteiden sekä sosiaalisten verkostojen puute.

Pitkittyessään yksinäisyys aiheuttaa terveyshaittoja, kuten sydän- ja verisuonisairauksia. Yksinäisyys on vaikeaa kokijalleen mutta lisäksi se on vakava yhteiskunnallinen ongelma.

– Tutkimusten mukaan yksinäiseksi itsensä tuntevalle pelkästään huomatuksi tuleminen on merkityksellinen kokemus. Yksinäinen ihminen kokee itsensä usein näkymättömäksi ja tuntee, ettei kuulu yhteisöön, Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta arvioi.

Noin 70 prosenttia juttelee vieraille ihmisille tai tarjoaa apuaan viikoittain tai useammin. Naiset ovat miehiä aktiivisempia. Yksinelävät ovat hieman muita aloitteellisempia.

Kolmasosa juttelee tai tarjoutuu avuksi tuntemattomille vain kerran kuukaudessa tai harvemmin. Alaranta pitää ryhmää melko isona.

– Avun tarjoaminen ja muutaman sanan vaihtaminen ovat pieniä tekoja, joita kuka vain voi tehdä. Punainen Risti haluaa ystävänpäivän merkeissä kannustaa ihmisiä miettimään, miten he voisivat enemmän huomioida ihmisiä ympärillään.

– Toisen näkemisellä ja kohtaamisella voidaan vähentää yksinäisyyttä. Samalla luodaan myönteistä ja välittävää ilmapiiriä, Alaranta sanoo.

Taloustutkimuksen kysely tehtiin tammikuussa 15–79 -vuotiaille. Kyselyyn vastasi 1005 henkilöä.

Ylös