Hallitus haluaisi perua vierastaistelijoiksi lähtevien turvapaikat

3.4.2017 klo 15:51 Politiikka KD Lehti

Toimenpide-ehdotuksessa esitetään, että turvapaikanhakijoiden passi menisi viranomaisten haltuun turvapaikkaprosessin ajaksi. Viranomaistietojen mukaan arviolta 80 ihmistä on lähtenyt Suomesta Syyrian ja Irakin taistelualueille. Joukossa on miehiä, naisia ja lapsia. Noin 20 on palannut Suomeen.

Sisäministeriö ja suojelupoliisi selvittävät, onko ulkomaalaislakia mahdollista muuttaa siten, että taistelualueille lähtevien ihmisten paluu voitaisiin estää nykyistä tehokkaammin.

Lakia haluttaisiin muuttaa siten, että Suomesta turvapaikan saaneiden ja vierastaistelijoiksi lähtevien turvapaikka voitaisiin perua, jos heidän katsottaisiin vaarantavan turvallisuutta tai yleistä järjestystä. Poliisitarkastaja Mia Poutanen Poliisihallituksesta kertoo STT:lle, että asiaa koskeva EU-direktiivi mahdollistaa lain muuttamisen tällä tavalla.

Sisäministeriö ja suojelupoliisi selvittävät, onko ulkomaalaislakia mahdollista muuttaa siten, että taistelualueille lähtevien ihmisten paluu voitaisiin estää nykyistä tehokkaammin.

Viranomaistietojen mukaan arviolta 80 ihmistä on lähtenyt Suomesta Syyrian ja Irakin taistelualueille. Joukossa on miehiä, naisia ja lapsia. Noin 20 on palannut Suomeen.

Toimenpide-ehdotus on osa hallituksen laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaista toimintaohjelmaa, jonka on hyväksynyt maahanmuuton ministerityöryhmä.

Toimintaohjelmassa ehdotetaan myös, että turvapaikanhakijoiden passi tai muu matkustusasiakirja voitaisiin ottaa viranomaisten haltuun turvapaikkaprosessin ajaksi.

Tarkoitus on turvata kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen ihmisen maasta poistaminen. Toimintaohjelman mukaan ”on olemassa riski”, että käännytyspäätöksen saanut hävittää tahallaan matkustusasiakirjan, mikä vaikeuttaa tämän maasta poistamista.

Toimintaohjelma sisältää kaikkiaan 25 toimenpide-ehdotusta, joilla on määrä torjua laitonta maahantuloa ja maassa oleskelua.

Lähde: STT
Ylös