Suurmoskeijahankkeen tonttivarauksesta tehdään päätös syksyllä

12.4.2017 klo 16:14 Politiikka Samuli Rissanen

Hanasaaren moskeijahankkeen tontinvarausta koskeva asia tulee päätöksentekovaiheeseen syksyllä. Asiasta päättää Helsingin kaupunginhallitus.

Suomen Muslimiliitto ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Suomen Musliminaiset ry ovat jättäneet perustettavan säätiön lukuun Helsingin kaupungille hakemuksen tontin varaamiseksi moskeija- ja monitoimikeskushanketta varten.

Moskeija- ja monitoimikeskusprojekti on yksityinen hanke, jonka toteutuksesta vastaisi perustettava Oasis-säätiö.

Tontinvarausasian valmistelusta vastaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. Päätösehdotus asiasta valmistuu arviolta syys–lokakuussa 2017.

Tontinvarauksesta päättää Helsingin kaupunginhallitus.

Mikäli hanke etenee, rakentamisen edellyttämästä kaavamuutoksesta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Toimijoiden tavoitteena on rakennuttaa alueelle enintään 20 000 kerrosneliömetrin suuruinen kokonaisuus

Päätösehdotuksen valmistelun yhteydessä arvioidaan muun muassa, onko tontille ehdotettu rakennushanke laajuutensa, sisältönsä ja rahoituksensa puolesta toteuttamiskelpoinen. Kiinteistövirasto neuvottelee hankkeen edustajien kanssa tontinvarauksen edellytyksistä.

Toimijoiden tavoitteena on rakennuttaa alueelle enintään 20 000 kerrosneliömetrin suuruinen kokonaisuus, johon sisältyy suunnitelman mukaan noin 2 700 m2 laajuinen moskeija sekä liikunta-, opetus-, konferenssi- ja muita tiloja.

Neuvotteluissa rakennuskokonaisuuden mahdolliseksi sijainniksi on valikoitunut Hanasaarenkadun ja Sörnäisten rantatien risteyksen läheisyyteen sijoittuva alue.

Helsingin kaupunki pyytää tänä keväänä hankkeesta lausunnot ainakin opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sisäministeriöltä ja ulkoasiainministeriöltä. Lisäksi kaupunki on tilannut Siirtolaisuusinstituutilta asiantuntijalausunnon, joka valmistuu arviolta huhti–toukokuun vaihteessa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on kertonut olevansa huolissaan sekä moskeijahankkeen turvallisuudesta että rahoituksen epäselvyyksistä. Hän on jättänyt halitukselle kirjallisen kysymyksen suurmoskeijasta.

–  Hankkeeseen liittyy niin paljon ongelmia, että hallituksen on syytä selvittää taustoja, ulkomaisen rahoituksen kanavia ja rahoituksen tarkoitusperiä sekä varmistaa, että päätöstä tehtäessä huomioidaan riittävällä tavalla turvallisuusnäkökohdat, Räsänen muistutti.

Räsäsen mielestä moskeijahankkeen rahoituksen tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvää, mutta tällä hetkellä siitä on paljon epäselvyyttä.

– On huolestuttavaa, jos moskeijan rahoituksessa on yhteyksiä Saudi-Arabian kaltaisiin maihin, joissa harjoitetaan tiukan linjan islamia. Mellunmäen shiia-yhteisön imaami on ilmaissut huolensa ulkomaisen rahoituksen mukana tuomista ongelmista Suomeen. Osa Suomen muslimiväestöstä pelkää, että rahoituksen toteutuessa moskeijan imaamikoulutukseen juurtuu sunnilainen salafijihadismi, joka on yhdistetty väkivaltaiseen radikalismiin.

–  On totta, että Euroopasta löytyy useita valitettavia esimerkkejä moskeijoista, joissa on suljettujen ovien takana levitetty väkivaltaisen radikalisoitumisen sanomaa sekä kannustettu sharialain noudattamiseen, Räsänen perustelee.

 

Ylös