Kristillisdemokraatit lisäisivät perheiden valinnanvapautta taaperobonuksella

21.4.2017 klo 13:45 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien taaperobonus on ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen jälkeen maksettava lapsikohtainen hoitoraha. Se on perheelle veroton ja sitä maksettaisiin 350 euroa kuukaudessa lasta kohti. Järjestelmä korvaisi nykyiset lastenhoidon tuet, myös kotihoidontuen.

Kristillisdemokraatit korvaisivat aiemman lempilapsensa kotiohoidontuen hoitorahalla, joka on samantyyppinen, mutta joustavampi perheille.

Kristillisdemokraattien taaperobonukseksi ristimässä järjestelmässä raha seuraisi lasta.

Kotihoidontukea se muistuttaa korvaustasoltaan (350 euroa kuukaudessa per lapsi), mutta jokaisesta lapsesta maksettava summa voitaisiin käyttää hoivapalveluiden ostamiseen tai kotihoitoon. Suurin taloudellinen merkitys kotihoidotukeen verrattuna on kotona hoidettavien yli 3-vuotiaiden sisarusten tuen korotus 65 eurolla kuukaudessa.

– Vaikka kotihoidontuki on maksettu useimmiten äidin tilille, se ei tarkoita, etteivät isät sen jälkeen koskisikaan lapsiin. Kyllä isät tänä päivänä osallistuvat lapsensa hoitoon äitien rinnalla hyvin tasaveroisesti, ilman kiintiöitäkin

Eduskunnassa puolueensa linjauksia ja ehdotuksia vanhempainvapaisiin ja lastenhoidon tukiin esitellyt Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi, että taaperobonus-järjestelmä toisi perheiden kaipaamaa valinnanvapautta.

Samalla huutia saavat erilaiset kiintiömallit ja ”pakkopäiväkotihoito”. Paine vanhempainvapaiden kiintiöittämiseen ja kotihoidon tuen leikkaamiseen on ollut suurta.

– Kiintiömallien ongelmana on joustamattomuus; ne eivät perustu perheiden omaan harkintaan tai mahdollisuuteen valita lapselle sopiva hoitomuoto. Vanhemmat kuitenkin tuntevat parhaiten omat lapsensa ja heidän tarpeensa, Essayah sanoo.

Hän muistuttaa, että kotihoito on myös arvovalinta.

– Vaikka kotihoidontuki on maksettu useimmiten äidin tilille, se ei tarkoita, etteivät isät sen jälkeen koskisikaan lapsiin. Kyllä isät tänä päivänä osallistuvat lapsensa hoitoon äitien rinnalla hyvin tasaveroisesti, ilman kiintiöitäkin, Essayah sanoo.

Kristillisdemokraattien mallin hyötyjiä olisivat erityisesti epätyypillisissä työsuhteissa olevat ja pätkätöitä tekevät sekä itse lapsen hoidon järjestävät ja monilapsiset perheet.

Essayah kertoo, että tarvitsi itsekin järjestelmän joustavuutta omien lastensa hoidon järjestämisessä, kun pääsi eduskuntaan ensimmäistä kertaa 2003.

– Mieheni oli samaan aikaan vuorotyössä ja ilman joustavia ratkaisuja emme olisi selvinneet.

Kristillisdemokraattien taaperobonus olisi järjestelmänä kutakuinkin kustannusneutraali.

Verannossa esimerkiksi 6+6+6-kiintiömallin on arvioitu maksavan yli 300 miljoonaa euroa vuositasolla.

Essayah’n mukaan erilaisten mallien kustannusvaikutuksista on puhuttu varsin löysästi ja erityisesti kunnallisen päivähoidon kustannukset tuntuvat olevan varsinainen valtionsalaisuus.

Eduskunnan tietopalvelusta kristillisdemokraatit kuitenkin saivat mallinsa tueksi laskelmia. Esimerkiksi alle 3-vuotiaiden kunnallinen päivähoito maksaa 17 400 euroa vuodessa lasta kohti. Yli 3-vuotiaiden päivähoito (10 000 euro/lapsi/vuosi) on edullisempaa, koska ryhmät ovat suurempia.

Summa summarum: Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito on yhteiskunnalle merkittävä investointi, joten sille pitäisi olla myös vahvat perusteet.

Essayah muistuttaa myös, että lasten psykiatrit ovat harvinaisen yksimielisiä siitä, että kotihoito tai hoito pienessä ryhmässä on pienten lasten kehitykselle paras vaihtoehto.

Falk, Essayah, Östman

Kristillisdemokraattien poliittinen sihteeri Sonja Falk, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman esittelivät medialle puolueen taaperobonus-järjestelmää eduskunnassa. (Kuva: Samuli Rissanen)

Taaperobonuksessa raha seuraa lasta

– Taaperobonus on vanhempainpäivärahojen jälkeen maksettava hoitoraha. Sitä ei maksettaisi yhtä aikaa työttömyyskorvauksen tai ansiosidonnaisten vanhempainetuuksien kanssa.

– Taaperobonus olisi perheelle veroton ja lapsikohtainen hoitoraha, jonka suuruus olisi 350 euroa kuukaudessa. Se voitaisiin maksaa esimerkiksi lapsilisän yhteydessä tai suoraan palveluntuottajalle, mikäli hoitosopimus on olemassa.

– Kotona hoidettavat, yli 3-vuotiaat sisarukset saavat sisarkorotusta 65 euroa kuukaudessa.

– Toisi perheelle joustavuutta valita kunnallisen päivähoidon, yksityisen hoidon tai itse kotona toteutetun lastenhoidon välillä.

– Korvaisi nykyiset lastenhoidon tuet, kuten kotihoidontuen.

 

Ylös