Eduskunta pääsee käsittelemään sote-lakipakettia kokonaisuutena

10.5.2017 klo 09:30 Politiikka Samuli Rissanen

Hallituksen tarkentuneet linjaukset sosiaali- ja terveyspalveluiden eli soten valinnanvapaudesta tulevat nyt eduskunnan käsittelyyn.

Eduskunta pääsee tänään käsittelemään hallituksen sote-lakipakettia kokonaisuutena. Aikaa käsittelylle on heinäkuun alkupuolelle saakka.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä maakunnille vuoden 2019 alussa. Maakuntavaalit on tarkoitus käydä presidentinvaalien yhteydessä ensi vuoden alussa.

Hallitus antoi esityksen sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauden lainsäädännöstä eduskunnalle eilen. Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osana sote- ja maakuntauudistusta.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla palveluntarjoajilla.

Valinnanvapausmalli on avaamassa markkinoille merkittävän määrän nykyisin julkisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista

Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Asiakas voi valita nykyistä monipuolisemmin omaan tilanteeseensa sopivia palveluntuottajia. Tavoitteena on, että asiakas pääsisi nopeammin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle ja muihin palveluihin.

Käytännössä valinnavapaus tarkoittaisi sitä, että ihminen listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valitsee lisäksi haluamansa hammashoitolan. Jos sote-keskuksella tai hammashoitolalla on toimipisteitä useilla paikkakunnilla, asiakas voi asioida missä tahansa toimipisteessä.

Asiakas voisi valita myös maakunnan liikelaitoksen toimipisteen. Maakunnan liikelaitos tarjoaisi ne palvelut, joita ei saa sote-keskuksesta tai hammashoitolasta. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista.

Sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan liikelaitos voisivat myöntää myös asiakassetelin, jonka asiakas voi käyttää yksittäisen palvelun hankkimiseen toiselta palvelun tuottajalta. Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaat, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voisivat saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin. Henkilökohtaisen budjetin avulla asiakas voisi valita yksilölliseen tilanteeseen sopivia palveluja.

Valinnanvapausmalli on avaamassa markkinoille merkittävän määrän nykyisin julkisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista.

 

Ylös