Sari Essayah’n mielestä hallituksen sote-esityksen perusongelma on yhä ratkaisematta

11.5.2017 klo 08:23 Politiikka Samuli Rissanen

Opposition mielestä hallituksen sote-uudistuksen valinnanvapauslainsäädäntö on yhä ristiriidassa hallituksen omien tavoitteiden kanssa. Tavoitteena on, että uudistuksella säästetään kuluja, lisätään yhdenmukaisuutta ja vähennetään palvelujen pirstaleisuutta.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah muistuttaa, että hallitus on korjaamassaan esityksessä kuunnellut jossain määrin asiantuntijoita ja opposition huolia ja muutostarpeita.

– Kaikkein suurin ongelma on siinä, että tämäkään hallituksen esitys ei tule vahvistamaan integraatiota, kun se hajauttaa palvelutuotannot erillisiin toistensa kanssa kilpaileviin yhtiöihin. Tämä ongelmallinen perusrakenne säilyy, koska se on valinnanvapauden ytimessä, Essayah sanoo.

Tämäkään hallituksen esitys ei tule vahvistamaan integraatiota, kun se hajauttaa palvelutuotannot erillisiin toistensa kanssa kilpaileviin yhtiöihin

– Toinen kysymys, on miten voimme varmistaa sen, että asiakkaat, potilaat, eivät tipahda hoitoketjujen väliin. Erityisesti, kun puhutaan niistä asiakkaista, joitten valinnan mahdollisuus ja kyky tehdä valintoja on jostakin elämäntilanteesta johtuen heikentynyt, esimerkiksi sairauden tai vamman takia.

Essayah huomauttaa niin ikään, että eri maakuntien asukkaitten epätasa-arvoisuus yhdenvertaisuuden suhteen on yhä korjaamatta esityksessä.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen mielestä suurin huoli liittyy integraatioon, koska hallituksen alkuperäinen tavoite oli se, että kustannusten kasvua pystyttäisiin hillitsemään ohjaamalla saman hallinnon alaisuuteen palvelut niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti. Näin painopistettä voitaisiin siirtää ennalta ehkäiseviin palveluihin.

Räsänen kertasi myös, että kaikki puolueet ovat niin viime hallituksen kuin tämän hallituksen aikana aikana sitoutuneet kustannusten kasvun hillintään ja kestävyysvajeen leikkaamiseen.

Hallitus tavoittelee sote-uudistuksella kolmen miljardin säästöjä pitkällä aikavälillä.

Kansanedustaja Sari Tanus arvioi, että valinnavapauslainsäädäntöä tehdään erittäin tiukassa ja hyvin haasteellisessa aikataulussa.  Hän korostaa, että muutokset on tehtävä hallitusti.

Erittäin tärkeässä roolissa on projektin selkeä johtaminen.

– Tiedon on kuljettava ja vastuunjaon on oltava selkeä. Näytöllä tai paperilla kaikki tämä voi näyttää selkeältä, mutta tämän on toteuduttava myös käytännön toiminnassa järjestelmällisesti.

– Ict:n keskeinen rooli ja osaajien asettamat rajoitteet aikatauluihin ovat olleet tiedossa. Tarvitaan riittävästi henkilöstöresursseja, kokopäiväisiä toimijoita muutosprosessin hallittuun läpiviemiseen, Tanus sanoo.

Eduskunta aloitti eilen sote-lakipaketin kokonaisuuden käsittelyn. Aikaa käsittelylle on heinäkuun alkupuolelle saakka.

Ylös