Pieni syntyvyys näkyy Kelan perhe-etuuksia saaneiden määrissä

26.5.2017 klo 14:26 Politiikka Samuli Rissanen

Vanhempainpäivärahaa saaneiden äitien määrä on pienentynyt kymmenyksen vuodesta 2010. Edellisvuodesta äitien määrä väheni 4,6 %. Lapsen syntymän yhteydessä isyysrahaa sai 40 900 isää, joka on vähemmän kuin koskaan 2000-luvulla.

Kela maksoi vuonna 2016 lapsiperheille äitiysavustuksia, lapsilisiä, vanhempainpäivärahoja, lastenhoidon tukia ja elatustukia yhteensä 2,9 mrd. euroa. Määrä on 2,2 % vähemmän kuin edellisvuonna.

Vanhempainpäivärahaa saaneiden äitien määrä on pienentynyt kymmenyksen vuodesta 2010. Edellisvuodesta äitien määrä väheni 4,6 %. Äitiysavustusta maksettiin viime vuonna 50 700 äidille. Saajien määrä väheni 7,9 %.

Elatustuen ja lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen saajien määrä kasvoi

Myös vanhempainpäivärahaa saaneiden isien määrä pieneni. Vuonna 2016 vanhempainpäivärahaa sai 61 800 isää. Lapsen syntymän yhteydessä isyysrahaa sai 40 900 isää, joka on vähemmän kuin koskaan 2000-luvulla. Isyysrahaa saaneiden isien määrään vaikuttavat kuitenkin syntyvyyden lisäksi myös muut syyt. Nykyään isät voivat halutessaan säästää vapaansa ja niitä voi pitää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta.

Adoptiotukeen oikeuttaneita kansainvälisiä adoptioita oli aiempaa vähemmän. Vuonna 2016 adoptiotukea sai 59 perhettä. Vuonna 2015 saajia oli 85. Adoptiotukea on maksettu vuodesta 2003, jolloin sitä sai 276 perhettä.

Elatustuen saajien määrä on kasvanut joka vuosi vuodesta 2009. Vuonna 2016 saajien määrä kasvoi 0,7 % verrattuna vuoteen 2015. Kasvu oli aiempaa maltillisempaa. Joulukuussa elatustukea sai 73 700 perhettä ja 107 700 lasta, joka on 10,0 prosenttia kaikista 0–17-vuotiaista.

Lapsilisää sai joulukuussa 552 000 perhettä. Määrä pieneni puolella prosentilla. Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen saaneiden määrä kasvoi. Yhden vanhemman perheitä oli joulukuussa 18,5 % kaikista lapsilisää saaneista perheistä.

Ylös