Essayah’n mielestä sotea on valmisteltava vahvalla rintamalla ja maakuntavaalit saavat odottaa

29.6.2017 klo 18:50 Politiikka Samuli Rissanen

Sari Essayah pitää maakuntavaalien siirtämistä välttämätöntä soten ongelmien vuoksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunta julkaisi tänään lausuntonsa SOTE-paketista. Yhtiöittämisvelvoite nousi merkittävämmäksi perustuslailliseksi esteeksi.

Palveluiden yhtiöittämisvelvollisuudesta ja valinnanvapauden toteuttamisaikataulusta johtuen ehdotettu sääntely ei turvaa perustuslain mukaista, valtakunnallisesti yhdenvertaista oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Soten valmistelua on jatkettava nyt vahvalla parlamentaarisella rintamalla.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi, että maakunnan on voitava myös itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa.

– Valiokunnan esille ottamat ongelmat ovat samoja, joita KD eduskuntaryhmä on matkan aikana toistuvasti nostanut esille, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah toteaa.

Hän arvioi, että valiokunnan tekemät muutosehdotukset ovat niin merkittäviä, että nyt tarvitaan kunnon aikalisä SOTE-uudistuksen huolellisen jatkovalmistelun varmistamiseksi. Essayah muistuttaa, että tähänkään mennessä kiireellä tehden ei ole valmista tullut, joten viimeistään tässä vaiheessa hallituksen on otettava keskeiseksi tavoitteeksi hyvin valmistellun esityksen aikaan saaminen.

–   Tässä tilanteessa ei ole ainoastaan järkevää, vaan myös aikataulu ja valmistelun keskeneräisyys huomioiden välttämätöntä, siirtää maakuntavaaleja kunnolla eteenpäin. Maakuntavaalien pitäminen edellyttää valmiita lakeja, Essayah jatkaa.

Perustuslailliset ongelmat ovat olleet hallituksen tiedossa jo esityksen valmistelun yhteydessä. Useat asiantuntijat ovat pitkin matkaa tuoneet ongelmat selvästi esille. Samoin oppositioryhmät ovat esittäneet suuren huolensa.

– Perustuslakivaliokunnan lausunnossa esille ottamat ongelmat sekä esittämät muutosehdotukset eivät sinänsä tulleet yllätyksenä. Nämä olisi ollut mahdollista ottaa paremmin huomioon jo eduskuntaa tuoduissa lakiesityksissä.

– Valmistelua on jatkettava nyt vahvalla parlamentaarisella rintamalla. Kyse on niin isoista rakenteellisista muutoksista ja yli hallituskauden jatkuvasta prosessista, että keskeisiin ratkaisuihin on löydyttävä riittävän yhteinen näkemys, Essayah toteaa.

Ylös