OP:n ekonomistit: Talouskasvu tukevalla pohjalla tänä ja ensi vuonna

22.8.2017 klo 12:51 Politiikka Samuli Rissanen

OPn ekonomistit arvioivat Suomen talouden kasvavan hyvää 2,5 %:n vauhtia sekä tänä että ensi vuonna. Suhdannenousu on pohjimmiltaan vasta alkutekijöissä ja inflaatiopaineet vähäisiä.

OPn ekonomistit arvioivat Suomen talouden jatkavan hyvässä 2,5 %:n kasvussa myös vuonna 2018. Keväällä OPn ekonomistit ennustivat BKT:n kasvavan tänä vuonna 2,3 % ja ensi vuonna 2,0 %.

–    Talouskasvu on jo nyt tukevalla pohjalla, mutta ensi vuonna käy yhä selvemmin ilmi, että Suomi on saanut tehtyä pesäeron heikkoihin vuosiin kunnon suhdannenousulla, toteaa pääekonomisti  Reijo Heiskanen.

Taloutta tukee ekonomistien mukaan viennin veto, joka perustuu niin vientikysyntään, kilpailukyvyn paranemiseen kuin yritysten omiin toimiin viennin lisäämiseksi. Euron vahvistuminen hidastaa vientiä vain hieman.

–  Varsinkin nousukauden alussa on luonnollista, että säästäminen laskee, kun rohjetaan jälleen tehdä isojakin hankintoja

OP:n ekonomistit ennakoivat investointien kasvavan ripeästi laajalla rintamalla. Ensi vuonna asuinrakennusinvestointien kasvu hidastuu, mutta taso on korkea. Muu rakentaminen lisääntyy edelleen nopeasti. Lisäksi yritykset investoinnit hyvää tahtia.

Yksityinen kulutus on kasvanut reippaasti vahvan kuluttajien luottamuksen tukemana. Ekonomistien ennusteen mukaan yksityinen kulutus lisääntyy käytettävissä olevia tuloja nopeammin sekä tänä että ensi vuonna.

–  Varsinkin nousukauden alussa on luonnollista, että säästäminen laskee, kun rohjetaan jälleen tehdä isojakin hankintoja. Hankintoihin käytetään säästöjä, mutta myös lainarahaa. Valtaosa kotitalouksista selviää veloistaan ongelmitta, mutta korkojen nousuun on syytä varautua, kertoo ekonomisti Henna Mikkonen.

Maailmantalouden kasvu elpyi hyvään vauhtiin vuoden 2017 alkupuolella ja näkymät ovat vakaat myös jatkossa. Suhdanteen veto ei ole historiallisesti katsoen erityisen vahvaa, mutta verrattain laaja-alaista

Yhdysvalloissa talous kasvaa vakaasti ja jokseenkin samaa vauhtia euroalueen kanssa. Myönteisestä kehityksestä huolimatta inflaationäkymät ovat maltilliset molemmilla puolilla Atlanttia.

OP:n ekonomistit uskovat, että Yhdysvalloissa keskuspankki alkaa vähitellen pienentää tasettaan ja nostaa korkoja tasaiseen tahtiin. Matalahko inflaatio mahdollistaa rauhallisen ja ennakoitavan tahdin politiikan kiristämisessä.

–  Rahapolitiikan suunta kääntyy vähitellen kiristäväksi. Näillä näkymin suunnanmuutos voidaan tehdä rauhassa harkiten, eikä se järkytä ensi vuoden aikana vakaana jatkuvaa suhdannetta, arvioi pääekonomisti Heiskanen.

EKP puolestaan ilmoittaa syksyllä osto-ohjelmansa jatkosta. OP:n ekonomistit arvioivat EKP:n vähentävän ostojaan vähitellen siten, että ne jatkuvat ainakin vielä alkuvuoden. Ensimmäinen koronnosto ajoittunee talveen 2018-19.

OPn ekonomistien näkemyksen mukaan suurimmat ja yllättävimmät riskit ensi vuoden talouskehitykseen ovat geopoliittisia.

Ylös