Tietyt leikkaukset ja vaativat hoidot keskitetään nykyistä harvempiin sairaaloihin

25.8.2017 klo 09:18 Kotimaa KD Lehti

Hoitoja keskitetään harvempiin sairaaloihin. Näin ollen matkat pitenevät joihinkin leikkauksiin ja vaativaan hoitoon.

Potilaiden matkat tiettyihin leikkauksiin ja vaativaan hoitoon pitenevät, kun ne keskitetään hallituksen asetuksella nykyistä harvempiin sairaaloihin.

Vaativat leikkaukset ja toimenpiteet, joita tehdään vähemmän kuin noin 200 kappaletta vuodessa koko maassa, keskitetään viiteen yliopistolliseen sairaalaan.

Vaativat leikkaukset ja toimenpiteet, joita tehdään vähemmän kuin noin 200 kappaletta vuodessa koko maassa, keskitetään viiteen yliopistolliseen sairaalaan.

Näihin sairaaloihin keskitetään myös muun muassa neurokirurgia, maksakirurgia, avosydänkirurgia, reumakirurgia, koeputkihedelmöityshoidot ja lasten oikeuspsykiatria.

Lisäksi asetuksella säädetään tarkemmin eräiden keskitettävien leikkausten edellyttämistä toimenpidemääristä.

Esimerkiksi tekonivelleikkaukset kootaan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen sairaaloihin, joissa tehdään vähintään noin 600 leikkausta vuodessa.

Suomen yliopistolliset sairaalat sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

 

Ylös