Järjestöjen varainkeruuta helpotettava

22.9.2017 klo 16:47 Pääkirjoitukset Esa Erävalo

Tsaarinaikainen rahankeräyslain tiukka kontrolli siihen, miten ja mihin tarkoitukseen järjestöt saavat kerätä varoja, on vanhentunut. Alun perin vallanpitäjät halusivat estää omalta kannaltaan epätoivottuja järjestöjä, mutta miksi nykyään valtion täytyy lupamenettelyllä kontrolloida sitä, miten ja mihin tarkoitukseen yleishyödylliset järjestöt saavat kerätä varoja?

Vanhentunut laki ja sen kontrolli ovat nousseet esiin, kun yhdistyspohjaisten seurakuntien, kuten itsenäisten helluntaiseurakuntien ja kirkon sisällä toimivien yhdistyspohjaisten herätysliikkeiden, on täytynyt alkaa anoa rahankeräyslupia jopa kolehtien keräämiseen jumalanpalveluksissaan. Ilman erillistä lupaa kolehtia voivat kerätä vain uskonnolliset yhdyskunnat. Kun tätä valvotaan entistä tarkemmin, on hämmennys ollut suurta.

Vanhentunut laki ja sen kontrolli ovat nousseet esiin, kun yhdistyspohjaisten seurakuntien, kuten itsenäisten helluntaiseurakuntien ja kirkon sisällä toimivien yhdistyspohjaisten herätysliikkeiden, on täytynyt alkaa anoa rahankeräyslupia jopa kolehtien keräämiseen jumalanpalveluksissaan.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi 2005, että jumalanpalvelukset ovat uskonnonvapauden ydinaluetta. Nyt rahankeräyslaki asettaa jumalanpalvelukset eri asemaan riippuen siitä onko niitä järjestämässä uskonnollisen yhdyskunnan seurakunta vai yhdistyspohjainen seurakunta. Vanhentunut rahankeräyslaki ohjaakin kaikkia yhdistyspohjaisia seurakuntia rekisteröitymään uskonnollisiksi yhdyskunniksi, ja se on vain yksi rahankeräyslain ongelmista. Laki rajoittaa myös tärkeää kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen varainkeruuta, vaikka sitä pitäisi juuri nyt päinvastoin tukea esimerkiksi lahjoitusten verovapaudella.

Rahankeräyslakia uusittaessa on pyrittävä turhan byrokratian ja kontrollin karsimiseen. Miksei saisi lahjoittaa varojaan esimerkiksi urheiluseuralle, kehitysyhteistyöjärjestölle, seurakunnalle, ympäristöjärjestölle ilman, että näiden järjestöjen pitää hakea aina erillinen keräyslupa? Miksi hankaloittaa järjestöjen toimintaa turhalla lupabyrokratialla? Eikö ilmoitusmenettely riittäisi? Kyllä kansalaiset osaavat arvioida minkä järjestön työtä ja hankkeita heidän kannattaa varoillaan tukea.

 

(Huom!
Lue lisää kansanedustaja Antero Laukkasen aloittamasta keskustelusta rahankeräyslain puutteista ja ongelmista täältä )

Ylös