Kaikkien henkilötunnukset voivat muuttua-uuteen tunnukseen voidaan liittää myös biometrinen tunniste

9.10.2017 klo 09:50 Kotimaa Samuli Rissanen

Henkilötunnusten uudistamista pohtiva työryhmä aloittaa työnsä tällä viikolla. Henkilötunnuksia pitää uusia, koska nykyiset tunnukset alkavat käydä vähiin. Uuteen henkilötunnukseen voidaan liittää myös biometrinen tunniste.

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista. VM:n mukaan työryhmä selvittää, millä tavoin henkilö tulisi yksilöidä viranomaisten tietojärjestelmissä ja miten identiteetti liittyy henkilöä koskeviin tietoihin.

Lähtökohtana on, että nykyistä henkilötunnusta pitää kehittää. Nykyisestä tunnuksesta ilmenee henkilön syntymäaika ja sukupuoli, mikä osaltaan estää tunnuksen laajemman hyödyntämisen.

Esimerkiksi sähköinen asiointi viranomaispalveluissa edellyttää henkilön vahvaa tunnistamista, joka osaltaan perustuu henkilön yksilöivään tunnukseen ja siihen liitettyihin tietoihin, joiden oikeellisuuden viranomainen voi luotettavasti varmistaa.

Toisaalta nykyisen henkilötunnuksen muoto ja muodostamissäännöt aiheuttavat sen, että henkilötunnuksia on päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä ainoastaan rajallinen määrä.

Nykyinen järjestelmä on VM:n mukaan johtanut siihen, että merkittävä osa Suomessa tilapäisesti oleskelevista tai asioivista henkilöistä jää vaille yksilöivää tunnusta. Henkilön tunnistamista koskevat nykyiset edellytykset eivät mahdollista henkilötunnuksen myöntämistä kaikille Suomeen muuttaville tai Suomessa asioiville ulkomaalaisille.

– Tämä aiheuttaa ongelmia henkilöiden yksilöimisessä eri järjestelmien välillä ja mahdollistaa, että henkilöllä voi olla eri viranomaisissa useita rekisterihenkilöllisyyksiä. Tämä vaikeuttaa henkilöiden asiointia sekä viranomaisissa että yksityisellä sektorilla, VM:n asiaa koskevassa tiedotteessa todetaan.

Uuden henkilötunnuksen kehittämisessä otetaan huomioon teknologisen ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuudet henkilön yksilöimisessä ja identiteettien hallinnassa. Työn aikana selvitetään myös keinoja estää identiteettivarkauksia aiempaa paremmin sekä edistää rekisteritietojen hajautettua hallintaa ja käyttöä, henkilön mahdollisuuksia itseensä liittyvien tietojen hyödyntämiseen ja tietoturvallisten menetelmien käyttämistä henkilön tunnistamisessa.

– Esimerkiksi sähköinen asiointi viranomaispalveluissa edellyttää henkilön vahvaa tunnistamista, joka osaltaan perustuu henkilön yksilöivään tunnukseen ja siihen liitettyihin tietoihin, joiden oikeellisuuden viranomainen voi luotettavasti varmistaa. Uudistus myös edistäisi henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sekä selkeyttäisi identiteetin hallinnointia tietojärjestelmissä, VM:stä kerrotaan

Työryhmän tavoitteena on tehdä esitys kansalliseksi toimintamalliksi.

STT:n tietojen mukaan työryhmä pohtii myös vaihtoehtoa, jossa kaikkien henkilötunnukset vaihtuisivat. Uuteen henkilötunnukseen voidaan liittää myös biometrinen tunniste.

Työryhmän välimietintö valmistuu ensi syksynä. Siinä käydään läpi vaihtoehtoja ja ehdotetaan, mihin suuntaan lähdetään. Tämän jälkeen valittua vaihtoehtoa ryhdytään valmistelemaan. Uudistuksen pitäisi valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

 

Ylös