Östmanin joulukalenteri kehuu kollegan päivässä – ”Tästä pitäisi ottaa mallia”

12.12.2017 klo 07:32 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman pitää ihmisjoulukalenteria. Suomenmaa-lehden pääkirjoitus kiittää luotolaiskansanedustajaa, ja suosittelee ottamaan esimerkkiä.

Kristillisdemokraattien Peter Östman esittelee kansanedustajatovereittensa joukosta valitsemansa 24 kollegaa ja kehuu heidät.

Suomenmaa-lehden pääkirjoitus kiittää Östmania tämän joulukalenteri-ideasta sunnuntaina 10. joulukuuta.

– Öst­ma­nin aloi­te osoit­taa hy­vää po­liit­tis­ta pe­li­sil­mää ja ai­toa ha­lua muut­taa ikä­väk­si muo­dos­tu­nut­ta ke­hi­tys­tä. Kris­til­lis­ten kan­sa­ne­dus­tajan idea an­sait­see vil­pit­tö­mät kii­tok­set, pääkirjoituksessa todettiin.

Öst­ma­nin aloi­te osoit­taa hy­vää po­liit­tis­ta pe­li­sil­mää ja ai­toa ha­lua muut­taa ikä­väk­si muo­dos­tu­nut­ta ke­hi­tys­tä. Kris­til­lis­ten kan­sa­ne­dus­tajan idea an­sait­see vil­pit­tö­mät kii­tok­set. – Suomenmaan pääkirjoitus

Sinnikkäistä uteluista huolimatta Östman ei suostunut etukäteen paljastamaan yhtäkään kehujensa kohteiksi joutuvista.

Toistaiseksi on edelleen salaisuus, osuvatko esimerkiksi julkkiskansanedustajat Harry Hjallis Harkimo tai Anne Berner kalenterin kehujen kohteeksi? Entä kohukansanedustaja Teuvo Hakkarainen?

– Minulla on ollut etuoikeus työskennellä eduskunnassa useiden eri puolueiden kollegoiden kanssa. Suomi100-juhlavuoden hengessä esittelen näitä upeita työtovereitani.

Ensimmäiset kehutut ovat olleet Lauri Ihalainen (sd), Aino-Kaisa Pekonen (vas), Antero Laukkanen (kd), Kari Tolvanen (kok), Anna-Maja Henriksson (rkp), Timo Kalli (kesk), Ville Vähämäki (ps), Hanna Halmeenpää (vihr), Mats Nylund (rkp), Jutta Urpilainen (sd) sekä Reijo Hongisto (ps).

Östmanin mielestä sekä poliittinen ilmasto että kotimaan ilmapiiri ovat muuttuneet kovemmiksi niiden kuuden ja puolen vuoden aikana, jotka hän on viettänyt eduskunnassa.

– Kritiikki ja kovat sanat ovat arkipäivää. Niin ei tarvitsisi olla. Keskustelukulttuurin pitäisi olla kunnioittavampi toisia kohtaan.

– Emme voi muuttaa toisiamme, vain itseämme voimme. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen ja antaa samalla jotain yhteisöllemme, Östman toteaa.

Suomenmaan pääkirjoitus suositteli Östmanin idean laajentamista kaikille työpaikoille: ”On hienoa ha­vai­ta, et­tä muut po­lii­ti­kot ovat tart­tu­neet Öst­ma­nin ide­aan ja ryh­ty­neet to­teut­ta­maan vas­taa­vaa it­se. Po­lii­ti­kot voi­vat it­se omal­la toi­min­nal­laan pa­ran­taa kan­sa­lais­ten kä­si­tys­tä po­lii­ti­kois­ta ja po­li­tii­kas­ta.”

”Mikä on­kaan pa­rem­pi tapa kuin kiit­tää tai ke­hua vil­pit­tö­mäs­ti kol­le­gaa hy­väs­tä työs­tä tai osaa­mi­ses­ta. Täl­lai­sen toi­min­nan soi­si jat­ku­van myös jou­lun jäl­keen. Niin huo­noa kol­le­gaa ei ole ole­mas­sa­kaan, et­tä hä­nes­tä ei löy­dy mi­tään myön­teis­tä sa­not­ta­vaa. Täs­sä on opik­si otet­ta­vaa kai­kil­le työ­e­lä­mäs­sä mu­ka­na ole­vil­le”, todettiin Suomenmaan pääkirjoituksessa 10. joulukuuta.

Östman ei kuitenkaan sorru kehuissaan äitelyyteen.

– Tietenkään emme ole edustajatovereitten kesken kaikesta samaa mieltä.

– Mutta he ovat kaikki hienoja ihmisiä. Keskityn heidän hyviin puoliinsa ja siihen, miten olen oppinut tuntemaan heidät, Östman kertoo.

Peter Östmanin joulukalenteria voi seurata hänen blogissaan kotisivuilla www.peterostman.fi

 

Ylös