Östman: Kustannuskilpailukyky ei riitä, olennaista tuottavuuden kehitys

13.12.2017 klo 21:07 Politiikka KD Lehti

Kristillisdemokraattien Peter Östman muistutti budjetin palautekeskustelussa tänään keskiviikkona, ettei kustannuskilpailukyky pelkästään riitä, vaan olennaisempaa on tuottavuuden kehitys. Östman myös jätti epäluottamuslause-esityksen.

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman piti Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron budjetin palautekeskustelussa.

– Riittävä kustannuskilpailukyky ei yksin riitä talouden tasapainoiseen kasvuun. Pidemmän päälle olennaista on tuottavuuden kehitys, mikä riippuu innovaatioista ja voimavarojen tehokkaasta kohdentumisesta parhaiden tuottojen saamiseksi, muistutti Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman budjetin palautekeskustelussa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

Östman totesi, että koulutus, terveydenhuolto, eläketurva ja muut nykyaikaisen yhteiskunnan perusrakenteet ovat kaikki talouskasvun hedelmiä, mutta myös sen edellytyksiä.

– Olisi äärimmäisen tärkeää, että sote-uudistus saatetaan loppuun, niin että uudistuksen alkuperäiset tavoitteet palveluiden integraation ja saatavuuden suhteen sekä kustannusten nousun hillitsemiseksi toteutuvat. Tässä keskeisessä uudistuksessa ei olisi varaa epäonnistua, Östman painotti.

KD:n vaihtoehtobudjetin ja vastalauseen keskiössä ovat lapsiperheet ja vanhukset.

– Hallitus on kohdistanut sopeutustoimensa lapsiperheisiin ja vanhuksiin. Ensi vuoden talousarvioesityksessä tehdyt pienet parannukset eivät riitä kompensoimaan aiempia leikkauksia, Östman kritisoi.

Hallituksen toimista johtuen yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut. Hallitus on samalla epäonnistunut tärkeimmän yksittäisen uudistuksen aikaansaamisessa ja läpiviemisessä. Hallituksen sote-malli ei vastaa uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. – Östmanin epäluottamuslause-esitys

– Esimerkiksi lapsilisiin, opiskelijoiden huoltajakorotuksiin ja takuueläkkeeseen olisi tarvittu tuntuvammat korotukset. Hallitus on myös epäonnistunut tuomaan eduskunnan käsittelyyn alkuperäisten tavoitteiden mukaista sote-uudistusta, mikä heikentää maamme taloutta pitkällä aikavälillä.

– Haluamme myös puuttua voimakkaasti sisäilmaongelmiin ja esitämme merkittävän sisäilmaohjelman rahoittamista ja käyttöönottoa.

Östmanin tekemässä epäluottamuslause-esityksessä muistutetaan: ”Eduskunta toteaa, että hallitus on kohdistanut hallituskauden aikaiset säästötoimensa lapsiperheisiin ja vanhusväestöön.”

Östmanin kritiikki jatkuu epäluottamuslause-esityksessä: ”Hallituksen toimista johtuen yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut. Hallitus on samalla epäonnistunut tärkeimmän yksittäisen uudistuksen aikaansaamisessa ja läpiviemisessä. Hallituksen sote-malli ei vastaa uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta.”

 

 

Ylös