Työryhmä selvittämään oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen työnjakoa

14.1.2018 klo 12:32 Politiikka KD Lehti

Oikeusministeri Antti Häkkänen asettaa tammikuun lopussa työryhmän selvittämään oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen työnjakoa.

– Mielestäni oikeuskansleri voisi keskittyä nykyistä enemmän valtioneuvoston oikeudelliseen avustamiseen ja eduskunnan oikeusasiamies viranomaisten laillisuusvalvontaan kantelujen ja oma-aloitteisen valvonnan kautta, ministeri Häkkänen totesi puhuessaan Asianajajapäivässä Helsingissä.

Häkkäsen mukaan valtioneuvosto tarvitsisi työnsä tueksi oikeuskanslerin, jolla olisi nykyistä paremmat edellytykset antaa valtioneuvoston työlle oikeudellista tukea valtioneuvoston omana oikeuspalveluna.

Oikeusministeriöltä edellytetään yhä enemmän muiden ministeriöiden avustamista ja neuvontaa

Häkkänen korostaa, että oikeusministeriöltä edellytetään yhä enemmän muiden ministeriöiden avustamista ja neuvontaa.

– Tämä liittyy ennen kaikkea julkisoikeuden alan neuvontaan, valtiosääntöoikeuden lisäksi yleishallinto-oikeuteen ja muuhun yleiseen julkisoikeuteen. Oikeusministeriön resursseja tässä tehtävässä tulisi vahvistaa nykyisestä.

Ylös