Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä-ilman vapaaehtoista ystävää moni olisi kokonaan yksin

13.2.2018 klo 08:23 Kotimaa Samuli Rissanen

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä. Ilman vapaaehtoista ystävää moni olisi kokonaan yksin. Yksinäisyyttä koetaan kaikissa ikäryhmissä ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa, selviää Punaisen Ristin ystäväkyselystä.

Joulukuussa 2017 tehtyyn kyselyyn vastasi 519 ystävätoiminnan vapaaehtoista ympäri Suomen.

Suurin syy etsiä vapaaehtoista ystävää on yksinäisyys. Vapaaehtoinen ystävä on monelle ainoa sosiaalinen kontakti.

Suurin syy etsiä vapaaehtoista ystävää on yksinäisyys. Vapaaehtoinen ystävä on monelle ainoa sosiaalinen kontakti. Myös rajoittunut liikuntakyky ja korkea ikä saavat ihmiset hakemaan vapaaehtoista ystävää.

– Yksinäisyys on tuhoisaa ihmisen hyvinvoinnille. Yksikin myönteinen ihmissuhde voi katkaista kierteen, jossa jatkuva arvottomuuden kokemus musertaa ja saa ihmisen eristäytymään entisestään, Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta kertoo.

Vapaaehtoistoiminnan kautta alkunsa saaneet ystävyyssuhteet ovat hyvin samanlaisia kuin tavalliset, luottamukselliset ystävyyssuhteet, selviää Punaisen Ristin ystäväkyselystä. Aiempien tutkimusten mukaan jopa joka viides suomalainen kokee joskus yksinäisyyttä.

– Yksinäisyys on murrettavissa. Vapaaehtoisen ystävän kanssa uskalletaan jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Suhteet koetaan molemmin puolin läheisiksi ja syvällisiksi ja vapaaehtoisiin ystäviin luotetaan, Alaranta kertoo.

Lähes kaikki ystävätoiminnan vapaaehtoiset arvioivat vierailujen olevan odotettuja (95,1 %) ja vierailujen virkistäneen ystävän mieltä (98 %). Jopa 82 % vapaaehtoisista arvioi toiminnan vähentävän yksinäisyyttä.

– Yksinäinen kokee usein itsensä näkymättömäksi. Huomatuksi tuleminen ja lyhytkin kohtaaminen vähentävät yksinäisyyttä. Tunne joukkoon tai porukkaan kuulumisesta on tärkeä meille kaikille, Alaranta kuvailee.

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on mukana noin 9000 vapaaehtoista ystävää ympäri Suomen. Vuonna 2016 noin 32 500 ihmistä sai apua ystävätoiminnasta. Vapaaehtoiset tapaavat ystäviään yleisimmin kerran viikossa tai kahden viikon välein.

Ylös