”Talouskasvusta ei ole iloa, jos tavallinen kansa ei hyödy siitä”

14.2.2018 klo 15:13 Politiikka Samuli Rissanen

– Talouskasvusta ei ole mitään iloa, jos sen hyödyt valuvat suurpääoman pohjattomaan laariin. Talouskasvun vaikutuksista pitää tavallisen kansankin hyötyä, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus muistuttaa.

Kristillisdemokraattien missiona on kestävä kehitys ja ihmisten kestävä hyvinvointi on, kertoo kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron valtiopäivien avajaiskeskustelussa pitänyt kansanedustaja Sari Tanus.

Ryhmät kertoivat omat näkemyksensä sen jälkeen, kun pääministeri Juha Sipilä oli antanut oman ilmoituksensa hallituksen politiikasta ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä tänä vuonna.

– Kansalaisilla on oikeus tietää mihin suuntaan EU on menossa ja mihin eri eduskuntapuolueet haluavat EU:ta viedä. Hyssyttelyn aika on ohi

KD-ryhmän mielestä hallituksenkin pitäisi talouskasvun ja työllisyyden lisäksi huomioida, miten ne saadaan valjastettua kestävän kehityksen ja ihmisten kestävän hyvinvoinnin parantamiseksi.

– Talouskasvusta ei ole mitään iloa, jos sen hyödyt valuvat suurpääoman pohjattomaan laariin. Talouskasvun vaikutuksista pitää tavallisen kansankin hyötyä, Tanus muistutti.

Yhteiskunnan arvot mitataan siinä, kuinka hyvin kaikkein heikommassa asemassa olevista kansalaisista huolehditaan.

Tanuksen mukaan tällä hetkellä ei voi sanoa, että vanhuksia kohdeltaisiin sillä arvokkuudella, minkä he ansaitsevat.

– Erityisesti köyhyydessä elävien eläkeläisten asemaa on parantaa. Eutanasian sallimisen sijaan vanhuspalvelut ja saattohoito on laitettava kuntoon koko maassa.

Kristillisdemokraatit haluavat näillä valtiopäivillä puolustaa lasten ensisijaista oikeutta isään ja äitiin. Mikään lakimuutos ei voi muuttaa vanhemmuuden todellisia perusteita.

– Haluamme puolustaa myös lapsiperheiden oikeutta itse päättää lastensa hoidosta. Kristillisdemokraattien esittämä kustannusneutraali hoitorahamalli, taaperobonus, lisäisi joustavuutta, valinnanvapautta ja säilyttäisi myös kotihoidon mahdollisuuden.

Samalla kristillisdemokraatit vaativat hallitukselta lisää toimia uusien työpaikkojen syntyyn, yrittäjyyden tukemiseen ja koulutuksen tason parantamiseen. Vauhtia pienyrittäjyyteen antaisi myös arvonlisäveron rajan nosto, jonka valmisteluun hallituksen olisi syytä ryhtyä.

– Lisäksi tarvitaan KD:n kannustavan perusturvan kaltainen sosiaaliturvan uudistus, joka poistaa kannustinloukut ja tekee työn teosta aina kannattavaa.

Kristillisdemokraattien mielestä kipeästi kaivatun sote-uudistuksen tarvitaan myös opposition näkemystä. Uudistus pitäisi viedä asiantuntijoiden viitoittamaan suuntaan.

Piakkoin eduskunnan käsittelyyn tulevat tiedustelulait pitäisi kristillisdemokraattien mielestä saattaa voimaan nopealla aikataululla.

– Suomi ei voi jättäytyä kehityksen ulkopuolelle muiden maiden tiedustelupalveluiden hyvän tahdon varaan. Turvallisuusviranomaiset tarvitsevat työkalut terrorismin torjuntaan.

– Selkeällä ja kattavalla lainsäädännöllä on määriteltävä viranomaisten oikeudet ja velvollisuudet, jotta myös ihmisten yksityisyyden suoja turvataan.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä edellyttää niin ikään, että näiden valtiopäivien aikana eduskunnassa käydään kattava keskustelu EU:n ja euron kehityksestä.

– Kansalaisilla on oikeus tietää mihin suuntaan EU on menossa ja mihin eri eduskuntapuolueet haluavat EU:ta viedä. Hyssyttelyn aika on ohi, Tanus sanoo.

Hänen mukaansa Kristllisdemokraatit ei halua EU:sta liitovaltiota eikä halua olla sellaisessa kehityksessä mukana.

– KD haluaa torjua komission esitykset yhteisvastuun lisäämisestä, emme halua yhteistä talous- ja finanssiministeriä tai -ministeriötä, emme yhteisvastuullista Euroopan valuuttarahastoa, emmekä yhteistä velkajärjestelymekanismia. Tämä on KD:n kanta, mutta mikä on hallituksen ja  eduskunnan kanta, Tanus kysyi.

Ylös