Essayah vaatii hallitukselta lapsivaikutusten arviointia kevään kehyspäätösten yhteydessä

21.2.2018 klo 11:11 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pitää lapsiasiainvaltuutetun huomioita lapsipolitiikan sirpaleisuudesta ja lapsivaikutusten arvioinnin heikkoudesta oikeina ja oikeutettuina.

Lapsivaikutusten arviointi on saattanut jopa puuttuua kokonaan lapsia ja perheitä koskevien lakiesitysten yhteydestä.

Essayah’n mielestä lapsivaikutusten arviointi olisi kaikkein keskeisintä talousarvion yhteydessä, jotta lasten puolesta puhuminen ei jää juhlapuheiden asteelle.

Essayah’n mielestä lapsivaikutusten arviointi olisi kaikkein keskeisintä talousarvion yhteydessä, jotta lasten puolesta puhuminen ei jää juhlapuheiden asteelle.

– Toivon, että hallitus ottaa vinkistä vaarin ja toteuttaa arvioinnin jo kevään kehyspäätöksen yhteydessä. Lisäksi toivon, että myös kunnissa ja mahdollisesti tulevissa maakunnissa tehtäisiin lapsivaikutusten arvioinnit ainakin talousarvion käsittelyn yhteydessä.

– Hyvin suuri osa lapsiperheiden tarvitsemista palveluista tuotetaan ja niistä päätetään kunnissa ja hallituksen suunnitelman mukaan tulevaisuuden maakunnissa, Essayah sanoo.

Essayah käytti Kristillisdemokraattien puheenvuoron lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttilan kertomuksen esittelyssä Säätytalolla tänään. Hän asettui myös tukemaan lapsiasiainvaltuutetun vetoomuksen toivetta luoda lapsipolitiikalle yhteiset tavoitteet ja konkreettiset mittarit sekä laatia kansallinen lapsipolitiikan strategia YK:n lapsenoikeuksien sopimuksen pohjalta.

Lapsiasiainvaltuutetun vetoomuksessa todetaan muun muassa, että ”tietoon, politiikan läpinäkyvyyteen ja jatkuvuuteen perustuvan päätöksenteon kannalta eduskunnan määrittämät mittarit ovat välttämättömät.”

– Eduskunnassa ei ole vielä tällä kaudella käyty laajempaa keskustelua lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä ja lapsiköyhyyden ehkäisystä. Lapsen puolesta –ryhmän keskustelualoite lapsiköyhyydestä jäi vaille vastakaikua. Toivottavasti tämä tilanne korjataan pian, Essayah toivoo.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila luovutti eduskunnalle lapsiasiavaltuutetun ensimmäisen kertomuksen Suomen lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta.

Lapsiasiavaltuutettu esittää eduskunnalle, että eduskunta tekisi linjauksen kansallisen lapsipolitiikan strategian valmistelusta, jonka perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus.

Lapsiasiavaltuutettu esittää lisäksi, että eduskunta määrittäisi keskeiset Suomen lapsipolitiikan tavoitteet ja konkreettiset mittarit näiden tavoitteiden seurannalle.

Lapsiasiavaltuutettu antaa kertomuksen eduskunnalle lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta kerran neljässä vuodessa.

Ylös