Päivi Räsänen haluaa selvittää, miten turvapaikanhakijoiden uskon aitoutta arvioidaan

9.3.2018 klo 10:44 Politiikka Samuli Rissanen

Päivi Räsäsen mukaan turvapaikkaprosessissa tehtyjen arvioiden laatu ja yhdenmukaisuus koskien uskon aitoutta on selvitettävä. Hän muistuttaa, että Suomessa kristityksi kääntynyt voi olla hengenvaarassa, kun hänet palautetaan lähtömaahansa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen haluaa selvittää perustuvatko maahanmuuttovirastossa sekä tuomioistuimissa tehtävät arvioinnit vakaumuksen aitoudesta sekä käsitykset aidosta vakaumuksesta yhdenmukaiseen linjaan.

Useat turvapaikkaa Suomesta hakeneet henkilöt ovat turvapaikkaprosessin aikana kääntyneet kristityiksi.  Monet turvapaikanhakijat ovat hakemuksen käsittelyssä tuoneet esille, että kääntyminen kristinuskoon antaa heille perustellun aiheen pelätä lähtömaassaan vainotuksi joutumista, ja että kääntyminen voi aiheuttaa jopa hengen vaaran.

– Kielteisen päätöksen saaneet, kristityiksi kääntyneet voivat kokea suurta turvattomuutta palatessaan takaisin lähtömaahansa

– Kielteisen päätöksen saaneet, kristityiksi kääntyneet voivat kokea suurta turvattomuutta palatessaan takaisin lähtömaahansa, Räsänen muistuttaa.

Turvapaikkahakemusten käsittelyssä niin maahanmuuttovirasto kuin hallintotuomioistuimet ovat arvioineet kääntymisen uskottavuutta osana päätösharkintaa ja sille on annettu tapauskohtaisesti ja vaihtelevasti painoarvoa.

–  Oikeusturvasyistä olisi syytä selvittää, perustuvatko maahanmuuttovirastossa sekä tuomioistuimissa tehtävät arvioinnit vakaumuksen aitoudesta sekä käsitykset aidosta vakaumuksesta yhdenmukaiseen linjaan, Räsänen painottaa.

Räsänen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kristityiksi kääntyneistä turvapaikanhakijoista sekä heidän saamistaan kielteisistä turvapaikkapäätöksistä.

Räsänen kysyy, aikooko asianomainen ministeri laatia selvityksen siitä, miten maahanmuuttovirastossa sekä tuomioistuimissa vakaumuksen aitoutta arvioidaan ja millainen vakaumus katsotaan aidoksi.

Ylös