Sari Essayah: Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän ehdotus perusturvasta vastaa KD:n kannustavaa perusturvaa

21.3.2018 klo 23:12 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on tyytyväinen Juho Saaren köyhyystyöryhmän esitykseen perusturvan uudistamisesta. Se vastaa pitkälti KD:n esillä pitää kannustava perusturva-mallia.

Professori Juho Saaren työryhmä ehdottaa perustukimuotojen yhtenäistämistä yhdeksi tueksi. Saari luovutti pääministeri Juha Sipilälle työryhmänsä loppuraportin tänään.

Työryhmä yhdistäisi perusturvan minimitason etuudet eli esimerkiksi työttömän peruspäivärahan, työmarkkinatuen ja asumistuen yhdeksi perusturvalaiksi.

Työryhmä yhdistäisi perusturvan minimitason etuudet eli esimerkiksi työttömän peruspäivärahan, työmarkkinatuen ja asumistuen yhdeksi perusturvalaiksi.

Tämä vastaa kristillisdmeokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n mukaan pitkälti kristillisdemokraattien vuonna 2015 esittelemää kannustava perusturva-mallia, jonka linjaukset puolestaan pohjautuvat Iso-Britanniassa kehiteltyyn Universal Credit– malliin.

Näiden mukaan tukijärjestelmää voidaan järkevöittää yhtenäistämällä perusetuudet yhdeksi yleistueksi. Nykyjärjestelmän monimutkaisuus synnyttää eriarvoisuutta sekä väliinputoajia. Tukijärjestelmän uudistus vähentäisi myös OECD:n mukaan köyhyyttä Suomessa.

Tukijärjestelmä on tällä hetkellä monimutkainen suhteessa sen tuottamiin euromääräisiin tuloihin. Esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha tai peruspäiväraha ja työmarkkinatuki lisättynä asumistuella ja viimesijaisella toimeentulotuella tuottaa keskimäärin saman tuloksen käteen jäävissä tuloissa.

Ensi vuonna käyttöön otettavan kansallisen tulorekisterin avulla voidaan puolestaan välttää tukien takaisinperintä.

– Kaikki työ muuttuu nykyistä kannattavammaksi ottaa vastaan.

 

Ylös