Antero Laukkanen vaatii, että kristillisten koulujen lupaprosesseja on helpotettava

3.4.2018 klo 16:58 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Antero Laukkanen vaatii kristillisten koulujen luville säädöksiä ja pitäviä ohjeita.

Laukkanen kertoo, että kristillisten koulujen luvista taistellaan eduskunnassa joka vuosi.

Hänen mukaansa ei ole oikein, että jo useita vuosia toimineet koulut, jotka täyttävät kaikki sivistykselliset, alueelliset ja taloudelliset kriteerit, laitetaan uudelleen ja uudelleen perustelematta raskaaseen lupaprosessiin, jossa kulloinkin valtaa pitävän hallituksen kokoonpano tai istuvan ministerin arvomaailma on päätöksen merkittävin peruste.

– Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa opetuksen järjestämislupien pitää perustua selkeisiin säädöksiin ja ohjeisiin, ei mielivaltaan

– Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa opetuksen järjestämislupien pitää perustua selkeisiin säädöksiin ja ohjeisiin, ei mielivaltaan, Laukkanen vaatii.

Laukkasen mukaan Opetusministeriö estää kristillisiä kouluja kasvamasta rajoittamalla oppilasmääriä ja myöntämällä määräaikaisia lupia. Esimerkiksi investointipäätösten tekeminen vaikeutuu lyhyiden lupien vuoksi. Oppilasmäärärajoituksella halutaan pitää koulut yksisarjaisina, vaikka kysyntää olisi enemmänkin.

– Hallituksen on annettava tilaa kristillisille kouluille kasvuun, Laukkanen toteaa.

Laukkanen muistuttaa, että Suomessa eletään valinnanvapautta korostavassa yhteiskunnassa. Yksilön valinnanvapaus pitäisi olla pohjana myös yksityiskoulujen luvissa.

– Vanhemmilla on oltava oikeus valita halutessaan yksityiskoulu, eikä sitä pidä lupamenettelyä vaikeuttamalla estää.  Maailmankatsomuksellisten koulujen taustalla on myös vanhempien oikeus jo kansainvälisten sopimustenkin perusteella päättää lapsensa hengellisestä kasvatuksesta, Laukkanen arvioi.

Ylös