”Tarvitsemme vanhusasiavaltuutetun heti”

11.4.2018 klo 14:23 Politiikka Kristiina Kunnas

Pohjois-Karjalan Kristillisdemokraatit haluaa Suomeen vanhusasiavaltuutetun viran, sosiaaliturvauudistuksen ja kannustavan perusturvan. Lasten ja nuorten osallisuuden tueksi ehdotetaan toimintaseteliä.

Pohjois-Karjalan KD:n piiri kävi kevätkokouksessaan Joensuussa vilkasta keskustelua lähitulevaisuuden merkittävimmistä uudistustarpeista.

– Kristillisdemokraattien Kannustava perusturva on saanut kevään aikana runsaasti huomiota ja kannatusta jopa hallituspuolueidenkin riveissä, piirin toiminnanjohtaja Satu Melkko huomauttaa.

Pohjois-Karjalan Kristillisdemokraattien piirihallitukseen kuuluu nuoria ja tuoreita jäseniä. Vasemmalta tammikuussa piirisihteeriksi valittu Jasmin Pyöriäinen, Savo-Karjalan KD Nuorten puheenjohtaja ja Lieksan kaupunginvaltuutettu Henriikka Kokkonen, Joensuun KD:n edustaja Roosa-Mari Kauppinen sekä piirin varapuheenjohtaja Henry Määttä.

Pohjois-Karjalan Kristillisdemokraatit teki kannanoton myös vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta.

Tarvitsemme vihdoin vanhusasiavaltuutetun. – Pohjois-Karjalan Kristillisdemokraatit

– Ikärakenteen mukanaan tuoma muutos ja vanhusväestön osuuden merkittävä kasvu sekä ikäihmisten tarpeiden esillä pitäminen yhteiskunnassa edellyttävät vanhusasianvaltuutetun viran perustamista.

– Lasten- ja nuorten osallisuuden tukeminen nostettiin esiin toimintasetelin avulla. Malli on tällä hetkellä käytössä Nurmeksessa. Mallin laajentaminen nähtiin mahdollisuutena vaikuttaa lasten ja nuorten eriarvoisuutta vähentävänä elementtinä, Melkko muistuttaa.

Alla Pohjois-Karjalan Kristillisdemokraattien kolme kannanottoa.

”Kannustava perusturva ja sotu-uudistus välttämättömät toteuttaa”

Kristillisdemokraateissa on esitetty vuodesta 2015 Kannustavaa perusturva -mallia, joka pohjautuu Ison-Britannian Universal Credit -järjestelmään. Se lisäisi työnteon kannustimia ja yhdistäisi nykyiset monimutkaiset perusturvaetuudet yhdeksi. Kannustava perusturva panostaisi työttömien palveluihin. On ollut ilo huomata, että sekä Kokoomus että Siniset ovat viimein löytäneet saman mallin.

OECD suositteli Suomelle samankaltaista mallia. Jopa 90 000 suomalaista nousisi OECD:n mukaan köyhyydestä tällä mallilla. Samaan aikaan hallituksen parhaillaan kokeilussa oleva Perustulomalli vain lisää köyhyyttä.

KD:n Kannustava perusturva -malli vaatii toimiakseen tulorekisterin, joka otetaan käyttöön ensi vuonna. Tällä hetkellä työttömän kannattaa työllistyä pääasiassa vain työttömyyttä edeltäneelle palkkatasolle. KD:n mallissa nykyisen kaltaiset kannustinloukut vähenevät, samalla kun työllistymisveroaste laskee.

Etuuksien yhdistäminen vähentää byrokratiaa ja sen seurauksena työmarkkinoille hakeutumista ei estä hallinnon luomat esteet tai paperisota. Kaikki tuet ja palkat maksetaan samalle kansalaistilille tulorekisterissä, jolloin harmilliseen takaisinperintään ja karensseihin ei synny tarvetta.

Suurin syy työttömyyteen on työpaikkojen puute ja rakenteelliset työelämän ongelmat. Työnteon heikko kannattavuus on myös merkittävä haaste. Vika on olemassa olevassa järjestelmässä. Palkkatyön tulee hyödyttää aina. Tarvitsemme välttämättä sosiaaliturvajärjestelmän uudelleenrakentamista, sotu-uudistusta.

 

”Vanhusasiainvaltuutetun virka on vihdoin perustettava”

KD:n Pohjois-Karjalan piiri nostaa esiin puutteen kansalaisten oikeuksien puolustamisessa: vanhusasiavaltuutetun virka on edelleen perustamatta. Ikäihmisillä on oikeus tulla kuulluiksi ja edustetuiksi.

”Koskettaen lämpimästi. En kaipaa tehokkuutta vaan viipyilevää ja lempeää hoitamista.” Muun muassa näin vastasi eräs hoitaja Hotuksen (2014) kyselyn kysymykseen: Miten sinä toivoisit itseäsi hoidettavan, kun olet vanha? Tästä huolimatta ikäihmisten hoidossa korostuu esimerkiksi kotihoidon tehostaminen.

Jyväskylän yliopiston tutkimus Suomalainen vanhustyö pohjoismaisessa vertailussa (2018) on karua luettavaa. Tutkimuksen mukaan asiakasmäärät ovat Suomessa huomattavasti korkeammat kuin muissa pohjoismaissa, niin kotihoidossa kuin  laitoshoidossakin. Tulokset osoittavat yksittäisten asioiden muuttuneen myönteiseen suuntaan, mutta vanhustyön kokonaiskehitys on ollut negatiivista.

Vanhusväestön määrä kasvaa merkittävästi. Ikäihmisten elinikä pitenee, mutta samaan aikaan muistisairaudet lisääntyvät. Lisäksi syntyy tilanteita, joissa vanhus elää lähes heitteillä omassa kodissaan. Valtuutetun tehtävä olisi valvoa, ottaa kantaa, raportoida vanhuksia koskevista epäkohdista ja tarttua niiden korjaamiseen.

Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu muun muassa tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat. Vanhusasiavaltuutetulle on huutava tarve. Nyt on aika varmistaa ikäihmisille arvokas vanhuus.

Kansalaisaloitteen voi käydä allekirjoittamassa kansalaisaloite.fi sivustolla.

”Toimintaseteli lasten ja nuorten osallisuuden tueksi”

Urheilulla on hyviä vaikutuksia nuorten ja lasten elämään. Sen on todettu auttavan verkostoitumisessa ja menestymisessä myös myöhemmässä elämässä. KD:n Pohjois-Karjalan piiri esittää, että varoja käytettäisiin nuorten ikäluokkien aktivoimiseen toimintasetelin avulla.

Esimerkiksi Nurmeksen kaupunki tarjoaa 7–16 -vuotiaille lapsille ja nuorille harrastustoimintaan juniorikortin, jonka arvo on 120 euroa. Liikuntaryhmiä on perustettu lisää ja toiminnan uskotaan ehkäisevän syrjäytymistä.

Toimintaseteli mahdollistaisi harrastuksen kouluajan ulkopuolella vuodeksi kerrallaan. Harrastus voisi olla ammattiin suuntaavaa tai hyvinvointia ja virkistystä tukevaa urheilu- tai kulttuuritoimintaa. Toiminnan tarjoajina voisivat olla yksityiset tahot tai harrastustoiminnan tarjontaa voisi lisätä

 

Kristillisdemokraattien Pohjois-Karjalan piiri kokousti 7. huhtikuuta. Vasemmalla piirin toiminnanjohtaja Satu Melkko. (Kuva Ismo Portin)

Ylös