Päivi Räsänen: ”On häpeällistä, että yliopistokoulutuksen saaneen lastentarhanopettajan palkka on niin alhainen”

18.4.2018 klo 17:23 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen arvioi, että varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden kannalta palkkaus on nyt häpeällisen alhaalla.

Räsänen muistutti varhaiskasvatuslakia koskevassa eduskuntakeskustelussa, että kun tavoitellaan laatua, kysymys on riittävästä henkilöstömäärästä ja toisaalta riittävän pienistä lapsiryhmistä.

Henkilöstön saatavuuden kannalta palkkaus on Räsäsen mukaan yksi keskeinen tekijä.

– On häpeällistä, että korkean, yliopistotasoisen koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien palkka on keskimäärin 2300 euroa kuukaudessa

– On häpeällistä, että korkean, yliopistotasoisen koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien palkka on keskimäärin 2300 euroa kuukaudessa, Räsänen arvioi.

Hän muistuttaa, että heikko palkkataso koskee muitakin varhaiskasvatuksessa toimivia henkilöstöryhmiä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistutti niinikään palkkauksen olevan tärkeä vetovoimatekijä, mutta piti samalla kelpoisuusvaatimusten ja koulutustason nostamista lain esittämällä tavalla kaksipiippuisena asiana.

Lastentarhanopettajan koulutus on ollut myös väylä, josta on siirrytty esimerkiksi peruskoulunopettajaksi.

– Kaikkihan eivät ole jäämässä alalle. Mikä mahtaa olla sosionomien halukkuus omaa tutkintoaan täydentämällä saavuttaa lastentarhanopettajan pätevyys tämän lain myötä, Essayah kysyi.

Ylös