KD Nuoret: EU-maiden on nostettava pakolaiskiintiöitään

28.6.2018 klo 11:11 Politiikka KD Lehti

Kristillisdemokraattisten KD Nuorten mukaan unionin pakolaiskiintiötä on nostettava tuntuvasti, jotta kaikista haavoittuvimmat saisivat turvapaikan turvallista väylää pitkin. Pakolaiskiintiön pitäisi olla ensisijainen tuloväylä Eurooppaan.

KD Nuoret pitää sisäministeri Kai Mykkäsen viime viikolla esittämää EU:n pakolaiskiintiön merkittävää nostamista tervetulleena avauksena. EU:n tämänpäiväinen huippukokous on kriittinen, sillä asialistalla on muun muassa yhteisen ratkaisun löytäminen unionin turvapaikkajärjestelmään.

Tähän mennessä ratkaisuyritykset ovat jääneet heikoksi jäsenmaiden vahvoista erimielisyyksistä johtuen.

– EU-maiden on viimein löydettävä ratkaisu pitkään paikalla polkeneen järjestelmän uudistamiseksi, KD Nuorten varapuheenjohtaja Elsi Ranta sanoo.

Pakolaiskiintiötä on nostettava tuntuvasti, jotta kaikista haavoittuvimmat saisivat turvapaikan turvallista väylää pitkin

Hänen mukaansa unionin pakolaiskiintiötä on nostettava tuntuvasti, jotta kaikista haavoittuvimmat saisivat turvapaikan turvallista väylää pitkin. Pakolaiskiintiön pitäisi olla ensisijainen tuloväylä Eurooppaan.

KD Nuoret muistuttaa, että unionin alueelle kohdistuu jo nyt merkittävää maahanmuuttoa. Paine tulee kasvamaan entisestään Afrikan väestön kaksinkertaistuessa vuoteen 2050 mennessä. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat haitat, alueelliset levottomuudet, terrorismi ja tulevaisuuden näköalattomuus ovat omiaan lisäämään siirtolaisuutta.

– On Suomen ja koko unionin etu olla mukana tukemassa Afrikan taloudellista kasvua ja hyvinvointia koulutuksen ja lisääntymisterveyden edistämisen kautta sekä torjua ilmastonmuutosta paikallisin ja kansainvälisin toimin, Ranta toteaa.

Päivi Räsänen esitti sisäministerinä ollessaan pakolaiskiintiön määrän nostoa jo vuonna 2014.

Ylös