Vieraan kielen opiskelu ensimmäisestä luokasta lähtien saa kannatusta

10.8.2018 klo 15:08 Kotimaa KD Lehti

Ehdotetun uudistuksen uskotaan lisäävän alueellista tasa-arvoa.

Ehdotus vieraan kielen opiskelun aloittamisesta jo ensimmäisellä luokalla saa kannatusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kaavailee uudistusta, jonka myötä kaikki ekaluokkalaiset lukisivat A1-kieltä vuodesta 2020 alkaen.

Suomen kieltenopettajien liitto toteaa lausunnossaan, että uudistus parantaisi oppilaitten tasa-arvoa alueellisesti, koska sen seurauksena kaikilla oppilailla olisi mahdollisuus osallistua varhennettuun kieltenopetukseen.

Tällä hetkellä ekaluokkalaisille tarjotaan kieltenopetusta ainakin Helsingissä. Aikaistettu kieltenopiskelun aloittaminen on osa pääkaupungin omaa strategiaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksen lausuntokierros päättyi perjantaina.

Osassa lausunnoista painotetaan, että uudistus edellyttää opettajilta riittäviä valmiuksia varhaiseen kielenopetukseen.

OAJ uskoo, että laajennettu kielten oppimäärä madaltaa kynnystä valita opiskeltavaksi kieleksi englantia vaikeampana pidetty muu vieras kieli ja tämä voi laajentaa Suomen kielivarantoa.

Opetushallituksen lausunnossa todetaan, että tästä syystä opettajien täydennyskoulutuksen tarve on kartoitettava. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi puolestaan painottaa, että opettajien pedagogisesta osaamisesta on huolehdittava suurten kaupunkien ulkopuolella.

Kokonaisuudessaan Karvi pitää uudistusta hyvänä, kunhan oppilaat voivat valita A1-kielen eri vaihtoehdoista. Arviointikeskuksen mukaan ei ole toivottavaa, että kieli olisi suomenkielissä kouluissa englanti ja ruotsinkielisissä suomi.

Myös Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mielestä on tärkeää, että kieliosaaminen pysyy jatkossakin laajana. OAJ uskoo, että laajennettu kielten oppimäärä madaltaa kynnystä valita opiskeltavaksi kieleksi englantia vaikeampana pidetty muu vieras kieli ja tämä voi laajentaa Suomen kielivarantoa.

Järjestön mukaan on lisäksi tärkeää, että varhainen kieltenopiskelu on leikinomaista ja innostavaa, esimerkiksi pelillistämisen ja leikkimisen avulla. Samoilla linjoilla on Erilaisten oppijoiden liitto, joka korostaa, ettei uudistus saa kuormittaa pientä oppijaa.

Lähde: STT–Liisa Ovaska

 

Ylös